Perustaidot

Täysipainoinen osallistuminen nyky-yhteiskunnan elämään edellyttää riittävää luku- ja kirjoitustaitoa, laskutaitoa sekä luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Perusosaamisesta on tulossa entistäkin tärkeämpää, sillä digitaalinen vallankumous synnyttää uusia tekstityyppejä, edellyttää uudenlaista luku- ja kirjoitustaitoa sekä monipuolistaa tietolähteitä.

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Lue lisää aiheesta Euroopan komission verkkosivustolta. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö