Sopivan ulkomaisen kurssin valitseminen opettajalle

Image: Shutterstock/ wavebreak media

Täydennyskoulutuskursseille osallistuminen on opettajien ja koulujen muun opetushenkilöstön suosituin liikkuvuustoiminto Erasmus+ -ohjelman avaintoimen 1 piirissä. Tässä oppaassa on hyödyllisiä vinkkejä mielenkiintoisten ja tarkoituksenmukaisten kurssien valitsemiseen itsellesi tai koulusi henkilöstölle.

Opas täydentää julkaisua ”Erasmus+: A practical guide for school leaders”, joka on saatavilla kuudella kielellä.

1 – Tiedä mihin olet menossa: kurssin sisältö, kurssipaikka ja kurssin kesto

Mitä kurssiin todella sisältyy? Kurssia valitessa on olennaista saada selvät tiedot kurssin sisällöstä, tavoitteista, kohderyhmästä ja kestosta. Tarkista huolellisesti myös kurssin hinta ja siihen sisältyvät asiat (esim. ateriat, majoitus ja/tai vapaa-ajan ohjelma).

Varmista, että kurssi täyttää Erasmus+ -ohjelmaoppaassa kuvatut tukikelpoisuusperusteet, esimerkiksi osallistujaorganisaatioita, kurssipaikkaa ja kurssin kestoa koskevat kriteerit (ks. ”Tukikelpoisuusperusteet”).

2 – Innovatiivinen opetus, joka tukee eurooppalaista kehityssuunnitelmaa

Pidä mielessäsi ammatillinen kehittyminen! Valitse kurssi, joka tarjoaa osallistujille innovatiivista ja käytännön ammatillista osaamista. Valitsemasi kurssi(e)n on tuettava koulun eurooppalaisen kehityssuunnitelman tavoitteita ja siinä määriteltyjä ammatillisia täydennyskoulutustarpeita.

Ota kurssia valitessasi huomioon myös seuraavanlaiset seikat:

 • teorian ja käytännön tasapaino (käytännönläheinen opetus)
 • aktiivista osallistumista edistävät monipuoliset menetelmät
 • joustavuus osallistujien tarpeiden mukaan (esim. osaamistasot, erityiset mielenkiinnon kohteet)
 • tietotekniikan asianmukainen käyttö kurssin toteutuksessa
 • kouluttajan/kouluttajien kokeneisuus.

Selvitä myös, sisältyykö kurssiin ennen kurssia ja sen jälkeen suoritettavia tehtäviä, jolloin opiskelu jatkuu pidempään ja tuo parhaan mahdollisen hyödyn.

3 – Eurooppalainen ulottuvuus: eurooppalaisten kurssien lisäarvo

Ota kaikki hyöty irti kokemuksestasi Euroopassa! Eurooppalainen kurssi on opettajille hieno mahdollisuus tavata kollegoja ja verkostoitua eri maiden opettajien kanssa. Mitä useampia kansallisuuksia, sitä antoisampi kurssista yleensä tulee. Hyvä kurssi edistää käytäntöjen jakamista ja vaihtamista osallistujien välillä, mikä lisää koko Euroopan opetusalan tuntemusta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että koulujen ei tulisi lähettää suuria ryhmiä yhdelle kurssille. Tarkista kurssin järjestäjältä, onko kurssilla osallistujia muista maista ja miten käytäntöjen jakaminen organisoidaan.

4 – Opettajien yhteistyömahdollisuudet ja eTwinning

Onko eTwinning jo sinulle tuttu tai haluaisitko tutustua siihen? Jokainen eurooppalainen kurssi on myös kontaktiseminaari, jonka aikana osallistujat voivat alkaa kehitellä muita eurooppalaisia hankkeita. eTwinning-toiminta on upea tapa eri maiden opettajille työskennellä yhteisissä projekteissa. Se tarjoaa opettajille ja heidän kouluilleen mahdollisuuksia verkostoitua, viestiä vertaisten kesken ja osallistua oppimistapahtumiin ja yhteistyöprojekteihin kurssin jälkeen. Tarkista, millä tavoin eTwinning ja vertaisoppiminen on otettu huomioon kurssin ohjelmassa.

5 – Muista todistus!

Miten uudet taitosi tunnustetaan? Asianmukaisen todistuksen saaminen on hyödyllistä osallistujien urakehityksen kannalta. Kurssin järjestäjän on annettava osallistumistodistus, ja myös Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöä suositellaan: osallistujan tulee pyytää Europass-liikkuvuustodistusta maansa kansallisesta Europass-keskuksesta ja antaa se sitten kurssin järjestäjän täytettäväksi.

6 – Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä…

Kannattaa ehkä selvittää myös seuraavat asiat:

 • Onko erityistarpeet (esim. liikuntarajoitteet) otettu huomioon (tarvittaessa)?
 • Onko koulutuspaikka ja saatavilla olevat laitteet luvatun sisällön mukaisia?
 • Mitä aiemmat osallistujat ovat sanoneet kurssista?
 • Onko hakuprosessi helppo ja mutkaton?
 • Järjestetäänkö osallistujille yhteistä ajanviettoa tai kulttuuriohjelmaa?
 • Voiko kurssi peruuntua tai sen ajankohta muuttua?
 • Millainen peruutuskäytäntö kurssin järjestäjillä on?

Valmiina etsimään sopivaa kurssia? Tutustu Erasmus+ -kurssiluetteloon!