2. Opettajat

2.1. Opettajan taidot ja osaaminen

Opettajan rooli on laajentumassa ja muuttumassa vaativammaksi. Yhtäältä opettajien odotetaan käyttävän monenlaisia menetelmiä, työkaluja ja lähestymistapoja ja räätälöivän ne vastaamaan oppijoiden tarpeisiin. Toisaalta heillä on oltava suhdetaitoja ja osaamista, jota tarvitaan myönteisen luokkailmapiirin luomiseksi ja yhteistyön tekemiseksi muiden sidosryhmien kanssa koulussa ja sen ulkopuolella oikea-aikaisen tuen antamiseksi oppijoille.

Näytä lisää

Resurssit ( Hae kaikista aineistoista )

Huomioithan, että aineistosivujen sisältö on toistaiseksi saatavilla vain englanniksi.

Journey to 21st century Education - This is how the most innovative schools in the world

With the intention of documenting the most innovative learning techniques and of making the methodologies easy to apply in any school, the Spanish psychologist and researcher Alfredo Hernando travelled over a period of nine months through countries in five continents. The book’s aim is to be a practical guide and, as an answer to the common question: “What can I do in my school?”, it proposes 80 specific actions.

Aihealue: 2. Opettajat

Alaosio: 2.1. Opettajan taidot ja osaaminen

Kieli: EN

Maa: Eurooppa

Rakenteelliset indikaattorit kouluille osallistavien järjestelmien kehittämiseen kouluissa ja niiden lähiympäristössä

Koulujen osallistavia järjestelmiä koskevien rakenteellisten indikaattoreiden avulla rehtorit, opettajat, vanhemmat ja muut koulun yhteistyökumppanit voivat pohtia koulunsa osallistavuutta. Indikaattorit on muotoiltu väittämiksi, joihin voi vastata myöntävästi tai kieltävästi; koulun eri toimijat voivat käyttää niitä ohjenuorana useiden keskeisten osa-alueiden itsearvioinnissa. Osallistava koulu nähdään tukevana ja korkealaatuisena oppimisympäristönä, jossa kouluun ja luokkahuoneeseen on mukava mennä ja jossa oppilaasta välitetään. Osallisuus voidaan saavuttaa torjumalla syrjintää, huomioimalla oppijan tarpeet kokonaisvaltaisesti (emotionaaliset, fyysiset, kognitiiviset ja sosiaaliset tarpeet) sekä tunnustamalla oppijoiden kyvyt ja näkemykset.

Indikaattorit kattavat seuraavat keskeiset osa-alueet:

  1. koko koulun kattava lähestymistapa osallistavien järjestelmien kehittämiseen
  2. opettajien ja koulun johdon laatu
  3. menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmään sisällyttämisen edistäminen
  4. monialainen panostaminen terveyteen ja hyvinvointiin
  5. vanhempien osallistumisen ja perheen tuen edistäminen
  6. erityisen haavoittuvien yksilöiden ja ryhmien tarpeisiin vastaaminen.

Indikaattorien valinnassa on käytetty perustana keskeisiä EU:n neuvoston ja Euroopan komission poliittisia asiakirjoja sekä viimeaikaista kansainvälistä näyttöä osallistavasta opetuksesta.

Tämä työkalu on osa laajempaa raporttia (Structural indicators for inclusive systems in and around schools), jossa käsitellään koulujen osallistavien järjestelmien rakenteellisia indikaattoreita ja jossa esitellään kunkin indikaattorin taustaa ja tarkempia tietoja.

Kirjoittajat:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Aihealueet: 1. Koulujen hallinto; 2. Opettajat; 3. Tuki oppijoille; 4. Vanhempien osallistuminen; 5. Sidosryhmien osallistuminen

Osa-alueet: 1.1. Koulun kulttuuri ja ilmapiiri; 1.3. Koulun johto; 2.1. Opettajan taidot ja osaaminen; 2.2. Opettajat ja heidän suhteensa oppilaisiin ja vanhempiin; 3.1. Oppijoiden hyvinvointi; 3.2. Oppijoiden osallistuminen koulun elämään; 3.7. Riskialttiiden oppijoiden seuranta; 3.9. Kohdennettu tuki: maahanmuuttajat, romanit; 3.10. Kohdennettu tuki: Erityisopetuksen tarve ja oppimisvaikeudet; 3.11. Kohdennettu tuki: Heikommat sosioekonomiset lähtökohdat; 5.1. Monialaiset tiimit; 5.2. Sidosryhmien verkostot

Kieli: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Maa: Eurooppa