2. Opettajat

2.1. Opettajan taidot ja osaaminen

Opettajan rooli on laajentumassa ja muuttumassa vaativammaksi. Yhtäältä opettajien odotetaan käyttävän monenlaisia menetelmiä, työkaluja ja lähestymistapoja ja räätälöivän ne vastaamaan oppijoiden tarpeisiin. Toisaalta heillä on oltava suhdetaitoja ja osaamista, jota tarvitaan myönteisen luokkailmapiirin luomiseksi ja yhteistyön tekemiseksi muiden sidosryhmien kanssa koulussa ja sen ulkopuolella oikea-aikaisen tuen antamiseksi oppijoille.

Näytä lisää

Resurssit ( Hae kaikista aineistoista )

Huomioithan, että aineistosivujen sisältö on toistaiseksi saatavilla vain englanniksi.

INCLUD-ED – INTERAKTIIVISET RYHMÄT

Interaktiiviset ryhmät on yksi INCLUD-ED-tutkimushankkeessa määritetyistä onnistuneista koulutustoimista. INCLUD-ED-hankkeessa analysoitiin koulutusstrategioita, jotka helpottavat osaltaan eriarvoisuuden torjumista ja edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sekä strategioita, jotka saavat aikaan sosiaalista syrjäytymistä, keskittyen erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin. Interaktiivisia ryhmiä on käytetty lasten ja nuorten koulutuksen parantamiseksi erilaisissa yhteyksissä. Luokan oppilaat jaetaan pieniin heterogeenisiin ryhmiin, joista jokaista tukee yksi aikuinen. Jokainen ryhmä koostuu neljästä tai viidestä oppilaasta, jotka valitaan siten, että taitotaso, sukupuoli, kulttuuri, kieli ja etninen tausta ovat erilaisia. Tämä esimerkki auttaa ymmärtämään interaktiivisia ryhmiä ja niiden järjestämisen tuloksia.

Aihealueet: 2. Opettajat; 3. Tuki oppijoille; 4. Vanhempien osallistuminen

Osa-alueet: 2.1. Opettajan taidot ja osaaminen; 3.5. Oppiminen ja arviointi; 3.9. Kohdennettu tuki: maahanmuuttajat, romanit; 3.10. Kohdennettu tuki: Erityisopetuksen tarve ja oppimisvaikeudet; 4.3. Tilaa vanhemmille ja osallistuminen opetustoimintaan

Kieli: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Maa: Alankomaat; Albania; Belgia; Bulgaria; Espanja; Irlanti; Islanti; Italia; Itävalta; Kreikka; Kroatia; Kypros; Latvia; Liettua; Luxemburg; Malta; Norja; Pohjois-Makedonia; Portugali; Puola; Ranska; Romania; Ruotsi; Saksa; Serbia; Slovakia; Slovenia; Suomi; Tanska; Turkki; Tšekki; Unkari; Viro; Yhdistynyt kuningaskunta

Master-ohjelma ”Monimuotoisuutta käsittelevät kasvatustoimet” (Maģistraprogramma Dažādībaspedagoģiskierisinājumi)

Master-ohjelma monimuotoisuutta käsittelevistä kasvatustoimista on tarkoitettu kasvatustieteen alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille opiskelijoille, koulutusalan ammattilaisille (lastentarhanopettajat ja hallintovirkamiehet, koulujohtajat, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen ja yliopistojen hallintovirkamiehet), jotka haluavat parantaa kulttuurienvälisiä taitojaan. Ohjelman tavoitteena on luoda tietämyksen, osaamisen ja integroitujen sosiaalipedagogisten, psykologisten ja erityispedagogisten taitojen monitieteellinen järjestelmä monimuotoisuuden huomioimiseksi koulutuksessa. Ohjelma koostuu kahdesta pääosasta: Osa A: Pakolliset moduulit (mukaan lukien tutkielma/master-tutkielma), joihin sisältyvät muun muassa seuraavat kurssit: ”Monimuotoisuutta käsittelevien kasvatustoimien kansainvälinen ja vertailukehys”; ”Kulttuurisen monimuotoisuuden erityistarpeita koskevat kasvatustoimet”; ”Monimuotoisuutta koskevien kasvatustoimien hallinnointi ja ohjelmat”; Osa B: Valinnaiset kurssit, kuten ”Monimuotoisuutta koskeviin kasvatustoimiin liittyvät tutkimusmenetelmät ”; ”Erityistarpeisten henkilöiden työhön integrointi ja sopeuttaminen”. Opinnot järjestetään sähköisesti, ja yliopistonopettajia nähdään viikoittain henkilökohtaisesti tai Skypen välityksellä.

Aihealueet: 2. Opettajat; 5. Sidosryhmien osallistuminen

Osa-alueet: 1.1. Koulun kulttuuri ja ilmapiiri; 1.3. Koulun johto; 2.1. Opettajan taidot ja osaaminen; 2.2. Opettajat ja heidän suhteensa oppilaisiin ja vanhempiin; 2.3. Opettajien peruskoulutus ja ammatillinen jatkokoulutus; 3.8. Kohdennettu tuki: Kieli; 3.9. Kohdennettu tuki: maahanmuuttajat, romanit; 3.11. Kohdennettu tuki: Heikommat sosioekonomiset lähtökohdat; 5.1. Monialaiset tiimit

Kieli: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Maa: Latvia