Itsearviointiväline kouluympäristön osallistavuuden mittaamiseen

Tervetuloa käyttämään eurooppalaista koulujen työkalupakkia! Suunnittelemamme itsearviointivälineen avulla voit tarkastella koulusi osallistamispolitiikkaa ja -käytäntöjä ja saada niihin liittyviä kehittämisvinkkejä.

Itsearviointi on jaettu seitsemään osa-alueeseen, joista jokainen sisältää useita kysymyksiä/indikaattoreita. Vastaustesi perusteella saat yksilöllisen raportin, jossa eritellään, millä osa-alueilla koulusi toimii jo hyvin koulunkäynnin varhaisen keskeyttämisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi ja millä osa-alueilla olisi vielä parantamisen varaa.

Kysymykset perustuvat NESET-verkoston (koulutuksen sosiaalisia näkökohtia käsittelevä asiantuntijaverkosto) analyysiraporttiin kouluympäristössä käytettäviin osallistaviin järjestelmiin liittyvistä rakenteellisista indikaattoreista (”Structural Indicators for inclusive systems in and around schools”). Itsearvioinnissa painotetaan erityisesti koulunkäynnin varhaisen keskeyttämisen ehkäisemistä. Itsearviointitulosten ohessa saat ehdotuksia koulullenne soveltuvista eurooppalaisen koulujen työkalupakin aineistoista sekä linkkejä teidän kannaltanne erityisen hyödyllisiin NESET-raportin lukuihin.

Itsearviointiväline on kehitetty perus- ja keskiasteen kouluja silmällä pitäen. Myös varhaiskasvatuksessa työskentelevät voivat toki käyttää sitä, mutta jotkin kysymykset voivat olla varhaiskasvatuksen kannalta epäolennaisia, mikä voi vaikuttaa tulosten käyttökelpoisuuteen.

Näin pääset alkuun

Seuraavat seikat on hyvä tietää ennen kuin aloitat itsearvioinnin:

  • Itsearviointivälineen käyttö edellyttää sisäänkirjautumista. Jos sinulla ei ole käyttäjätiliä, voit luoda sen napsauttamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Kirjaudu/Rekisteröidy-painiketta.
  • Voit vaihtaa tämän sivun ja kyselylomakkeen kieltä sivun yläreunassa olevan pudotusvalikon kautta.
  • Voit käyttää välinettä niin monta kertaa kuin haluat. Voit myös tallentaa lomakkeen keskeneräisenä ja palata siihen ja lähettää sen myöhemmin.
  • Saadaksesi arviointiraportin sinun on vastattava kaikkiin kysymyksiin. Se vie korkeintaan puoli tuntia.

Yksityisyydensuoja

Vastauksesi säilytetään suojatusti. Nimesi ja edustamasi organisaation nimi näkyvät ainoastaan yksilöllisessä raportissasi, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tiedot (antamasi vastaukset) kerätään yksilöllisen raportin tuottamiseksi. Voit myös verrata vastauksiasi itsearviointivälineen muiden käyttäjien keskimääräisiin vastauksiin. Lisäksi tietoja käytetään a) apuna itsearviointivälineen kehittämisessä ja b) yleiskuvan saamiseksi siitä, miten osallistava koulutus kehittyy eri puolilla EU:ta (esimerkiksi tarkastelemalla keskimääräisiä vastauksia ajan mittaan).

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on tietosuojaselosteessamme.

Aloita itsearviointi