Eurooppalaisen koulujen työkalupakin tausta

Eurooppalainen koulujen työkalupakki on tulos koulunkäynnin keskeyttämistä koskevasta työstä, jota EU:n tasolla on tehty vuodesta 2011 saakka. Koulunkäynnin keskeyttäjiksi kutsutaan nuoria, jotka lopettavat yleissivistävän tai ammatillisen koulutuksen suoritettuaan peruskoulun tai sitä alemman tason eivätkä osallistu enää koulutukseen. Tutkimusten ja tilastojen mukaan koulunkäynnin keskeyttäminen kasvattaa työttömyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden riskiä ja aiheuttaa valtavat kustannukset yksilöille ja koko yhteiskunnalle.

Koulunkäynnin keskeyttäminen on ollut yksi Eurooppa 2020 ‑strategian viidestä yleistavoitteesta: Jäsenvaltiot ovat sopineet vähentävänsä koulunkäynnin keskeyttäjien keskimääräistä osuutta EU:ssa alle 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja ovat asettaneet kansallisia tavoitteita (paitsi Yhdistynyt kuningaskunta). Vuonna 2011 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi suosituksen koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista. Siinä kehotetaan jäsenvaltioita panemaan täytäntöön näyttöön perustuvia ja kokonaisvaltaisia toimintapolitiikkoja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi. Politiikkojen on koostuttava oikeasta yhdistelmästä ennaltaehkäisy-, interventio- ja kompensaatiotoimenpiteitä.

Schools Policy

Suosituksen täytäntöönpanon tukemiseksi poliittinen yhteistyö Euroopan maiden välillä käynnistettiin koulunkäynnin keskeyttämistä tarkastelevan aihekohtaisen työryhmän avulla (2011–2013). Sen loppuraportti sisältää keskeisiä viestejä päättäjille, tarkistuslistan toimintapolitiikkojen ja strategioiden itsearviointia varten ja esimerkkejä EU:n jäsenvaltioiden hyvistä käytännöistä.

Uusi koulutuspolitiikkaa käsittelevä työryhmä (2014–2015) kehitti koulunkäynnin keskeyttämistä koskevaa tietopohjaa edelleen. Se tutki, miten koulujen ja paikallisyhteisöjen tasolla voidaan kehittää kokonaisvaltaisempia ja yhteistyöhön perustuvia lähestymistapoja koulunkäynnin keskeyttämiseen, ja laati toimintastrategisia viestejä, joissa esitettiin yleisiä suosituksia poliittisille päättäjille kaikilla tasoilla.

Tämä työkalupakki on tulosta työryhmän ponnisteluista tarjota kouluille ja niiden kumppaneille konkreettista tukea seuraavissa tehtävissä: koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäiseminen, nopea ja asianmukainen reagointi koulunkäyntiin sitoutumattomuuden ensimmäisiin merkkeihin ja sen varmistaminen, että jokainen oppija voi menestyä. Koska työkalupakin painopiste on ehkäisyssä ja varhaisissa interventioissa, se ei kata kompensaatiotoimenpiteitä, joiden tarkoitus on saada ihmiset palaamaan koulutukseen (esim. toisen mahdollisuuden koulutusohjelmissa).

Työkalupakin rakenne ja toiminnot on laadittu Middlesexin yliopiston sosiaalipolitiikan tutkimuskeskuksen apulaisjohtajan, tohtori Alessio D’Angelon tuella.

Työkalupakin sisältöä kehitetään jatkuvasti toimituskunnan tuella. Toimituskuntaan kuuluvat:

  • Kirstin Kerr, kasvatustieteen lehtori, Manchesterin yliopisto
  • Per Kornhall, PhD, tutkija, Mälardalenin yliopisto, Ruotsi
  • Cosmin Ionut Nada, PhD, tutkija, Porton yliopisto
  • Erna Nairz-Wirth, Professori, Wienin talouden ja liikkeenjohdon alan yliopisto
  • Teresa Sordé Martí, Serra Húnter ‑apulaisprofessori, Barcelonan autonominen yliopisto
  • Ward Nouwen, tutkija, Antwerpenin yliopisto (2016-2019)