Yleistä

Eurooppalainen koulujen työkalupakki tarjoaa konkreettisia ideoita, joiden avulla voidaan parantaa yhteistyötä kouluissa, niiden välillä sekä koulujen ja yhteiskunnan välillä. Tarkoitus on saada kaikki lapset ja nuoret menestymään koulussa. Koulunjohtajat, opettajat, vanhemmat ja muut kouluelämässä eri tavoin mukana olevat voivat löytää hyödyllistä tietoa, esimerkkejä toimenpiteistä ja lähdeaineistoa antamaan inspiraatiota työhön, jonka tavoite on tarjota tehokasta ja korkealaatuista varhaiskasvatusta ja yleissivistävää koulutusta. Työkalupakin tarkoitus on tukea parhaiden käytäntöjen ja kokemusten siirtämistä koulutusalan toimijoiden ja päättäjien parissa.

Olet tervetullut selaamaan, kommentoimaan ja jakamaan aineistoa ja lähettämään meille omia esimerkkejäsi aloitteista ja hankkeista, joista voisi olla hyötyä muille.

Ohjeet Eurooppalaisen koulujen työkalupakin käyttöön

Tämän työkalupakin aineistot on jaettu viiteen toisiinsa liittyvään aihealueeseen:

                   

1. Koulujen hallinto

2. Opettajat

3. Tuki oppijoille

4. Vanhempien osallistuminen

5. Sidosryhmien osallistuminen

Nämä viisi aluetta on jaettu useisiin osioihin, jotka sisältävät esimerkkejä konkreettisista koulun tasolla toteutettavista toimista. Jokainen osio sisältää

  • lyhyen selityksen siitä, miksi tämä ulottuvuus on tärkeä oppijoiden menestymisen ja koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemisen kannalta, sekä tutkimustietoa, esimerkkejä koulutason toimista ja linkkejä lisälukemistoon; sekä
  • lähdeaineistoa, joka vaihtelee tutkimuksista ja hankeraporteista konkreettisiin esimerkkeihin hyvistä käytännöistä, joissa kuvaillaan toimenpiteen onnistunutta toteutusta (lisänä mahdolliset yhteystiedot).

Kaikki lähdeaineistot on linkitetty yhteen tai useampiin osioihin, ja niitä voi joko selata vapaasti tai niissä voi tehdä hakuja avainsanojen ja suodatinten avulla. Voit mielellään vertailla, kommentoida ja ehdottaa työkalupakkiin uusia esimerkkejä tai lähdeaineistoja, jotka toimituskuntamme käy läpi.

Hyviä lukuhetkiä!