IndY (yksilöllinen oppiminen Ybbs-koulukeskuksessa)

Schulzentrum Ybbs on koulukeskus, joka koostuu kolmesta ylemmän perusasteen ammatillisesta oppilaitoksesta. Lukuvuonna 2015–2016 koulukeskus otti käyttöön IndY-käsitteen, mikä tarkoittaa, että 20 prosenttia opetusajasta on varattu yksilölliseen oppimiseen. IndY-toimintatavan tavoitteena on parantaa oppilaiden osaamista, motivaatiota, vastuunottoa, itseohjautumista, yhteistyötaitoja, tunneälyä ja oppimismenetelmiä.

Jotta tämä on mahdollista, kunkin päivän kuutta ensimmäistä oppituntia on lyhennetty kymmenellä minuutilla (eli ne kestävät 40 minuuttia 50 minuutin sijaan). Nämä 240 minuuttia käytetään yksilölliseen oppimiseen. Tämä tarkoittaa, että joka maanantai, tiistai ja keskiviikko oppilailla on 80 minuuttia (kaksi oppituntia), joiden oppiaineen ja opettajan he voivat valita. Lisäksi oppilaat saavat valita, haluavatko he opiskella yksin vai muiden oppilaiden kanssa. Näin on mahdollista opiskella myös yhdessä muiden luokkien tai luokka-asteiden oppilaiden kanssa.
Yksilöllinen oppiminen perustuu neljään osa-alueeseen: kysymysten esittämiskulttuuri, oppilaiden vastuunotto, oppilaiden itsemotivoituminen ja oppilaiden metodologiaan liittyvät taidot. Lisäksi kaikille oppilaille osoitetaan ohjaaja, joka on toinen kahdesta luokanvalvojasta. Kukin oppilas ja hänen ohjaajansa keskustelevat oppilaan kehityksestä kerran kuussa.
Hallinnollinen IndYLog-työkalu otettiin käyttöön lukuvuonna 2016–2017. Verkkotyökalu sisältää yhteenvedon kaikista IndY-oppitunneista (eli kellonajan, luokkahuoneen, opettajan ja oppiaineen) sekä tietoja läsnäolosta, koska oppilaiden on rekisteröitävä verkossa kurssit, joille he haluavat osallistua seuraavalla viikolla.
Sidosryhmien osallistumisen osalta IndY-toimintatavan inspiraationa toimii Evangelische Schule Berlin Zentrum, ja se kuuluu Schulen der Zukunft (tulevaisuuden koulut) verkostoon. Lisäksi Johannes Keplerin yliopiston Linz School of Education seuraa tieteellisesti IndY-toimintatapaa professori Herbert Altrichterin johdolla. Vuonna 2016–2017 koulu sai Starke Schulen palkinnon VERITAS-kustantamon käynnistämästä Initiative für starke Schulen aloitteesta.

Tyyppi
Käytäntö (direct evidence)
Maa
Itävalta
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus; Yksityinen rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti