Rohkeiden kerho: nollatoleranssi väkivaltaan pienestä pitäen

Rohkeiden kerhon (El club de valientes) perusti ryhmä oppimisyhteisöhankkeeseen kuuluvia kouluja. Kerhon tavoitteena oli parantaa koulujen ilmapiiriä. Sen toiminta perustuu dialogiseen malliin, jolla ehkäistään konflikteja. Kerhon toiminta alkoi vuonna 2014, ja se on auttanut poistamaan kouluväkivaltaa alemman ja ylemmän perusasteen kouluissa. Strategian avulla on helpompaa koota yhteen tehokkaita, näyttöön perustuvia käytäntöjä, jotka koskevat yleistä väkivallan torjumista luokkahuoneissa ja erityisesti sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumista.

Kerhon periaatteita ovat muun muassa seuraavat:

• Torjutaan väkivallan normalisointia. Oppilaat oppivat reagoimaan kaikenlaiseen väkivaltaan ja asettumaan sitä vastaan.

• Ymmärretään, että ei tarkoittaa ei. Oppilaita kannustetaan kohtaamaan väkivaltaa harjoittava henkilö, olipa hän ystävä, sisarus tai vahvempi tai vanhempi henkilö ja ilmaisemaan selkeästi kantansa katsomalla henkilöä silmiin ja sanomalla ”En anna sinun lyödä, loukata jne. ...”

• Luodaan solidaarisuutta oppilaiden kesken. Oppilaat oppivat, että jos he kaikki vastustavat väkivaltaa, he ovat vahvempia kuin väkivallan kautta itseään esille nostavat henkilöt. Siksi oppilaat kerääntyvät yhteen suojakilveksi: he suojelevat uhria asettumalla hänen ympärilleen ja auttavat uhria kohtaamaan hyökkääjänsä rauhanomaisesti. Tällä tavoin uhreja puolustavat ja suojelevat henkilöt osoittavat rohkeutta ja kuuluvat rohkeiden kerhoon. Toimintatavan tarkoituksena on kääntää päälaelleen laajasti hyväksytty ajatus siitä, että väkivallan tekijät ovat rohkeita.

• Tehdään väkivaltaisesta käytöksestä epäsuosittua. Väkivaltaiset henkilöt – ”pahikset” – ovat yhä epäsuositumpia. Voimankäyttöä, kaltoinkohtelua ja muuta väkivaltaista käytöstä pidetään pelkurimaisena, kun taas tällaisten henkilöiden toiminnan tuomitsemista ja vastaan asettumista pidetään rohkeana.

Tähän tarvitaan koko yhteisön yhteistä toimintaa, johon osallistuvat perheet, oppilaat ja opettajat.

 

Linkkejä
Video
Report Link
Tyyppi
Käytäntö
Maa
Espanja
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde

Kommentit

Lisää kommentti