Jättiläisten olkapäillä (opettajankoulutus)Jättiläisten olkapäillä (opettajankoulutus)

”A hombros de gigantes” ohjelma (Jättiläisten olkapäillä: onnistuneita koulutusalan hankkeita sosiaalisesti osallistavaa koulutusta varten) on vapaaehtoinen opettajien jatkuvan ammatillisen kehityksen ohjelma.

”A hombros de gigantes” ohjelma (Jättiläisten olkapäillä: onnistuneita koulutusalan hankkeita sosiaalisesti osallistavaa koulutusta varten) on vapaaehtoinen opettajien jatkuvan ammatillisen kehityksen ohjelma.
Siihen osallistuu valtaosa Valencian maakunnan varhaiskasvatuksen sekä perus- ja keskiasteen opettajista. Ohjelma on avoin myös muille koulutusalan sidosryhmille, kuten vanhemmille, hallintovirkamiehille ja henkilöstölle, yliopisto-opiskelijoille ja psykologeille. Ohjelmaa kuvataan dialogisena oppimistilana, jossa osallistujat lukevat ja keskustelevat tärkeistä yhteiskunnallisista ja koulutukseen liittyvistä asioista, jotka edistävät osallistavia kouluja. Viiteaineistona käytetään kansainvälistä teoreettista ja tieteellistä konsensusta ja julkaisuja.
Ohjelma perustuu dialogisen opettajankoulutuksen (dialogic teacher training, DTT) menettelytapoihin. Ohjelmassa kuullaan kaikkien osallisten sidosryhmien yhteinen ääni, ja siinä jaetaan näyttöön perustuvaa tietoa tehokkaista koulutuskäytännöistä. Tällainen opettajankoulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden toimia tiiviisti koulujen arjessa. Sen avulla voidaan saattaa yhteen kansainvälinen tutkimusyhteisö ja koulutusalan toimijat.
Koulun näkökulmasta opettajien dialoginen koulutus antaa perheille ja oppilaille mahdollisuuden ottaa ohjat koulujen koulutukseen liittyvissä muutoksissa yhdessä opettajien kanssa ja vaatia hallitukselta toimia. Ohjelma on kasvanut alle kolmesta koulusta noin sataan kouluun ja noin 20 opettajasta 500 opettajaan. Opettajat osallistuvat solidaarisuusverkostoihin. Heillä on yhteinen näkemys kaikille paremmasta koulutuksesta, jossa kuullaan kaikkien äänet.
Dialoginen opettajankoulutus on liikkeellepaneva yhteiskunnallinen ja kulttuurin muutos Valencian opetuskentässä, koska sen avulla yhä useammat yhteisöt saavat käyttöönsä tehokkaita näyttöön perustuvia opetuskeinoja. Lisäksi opettajankoulutus antaa kaikille lapsille oikeuden parhaisiin mahdollisiin oppimismahdollisuuksiin ja edistää ystävyyden ja solidaarisuuden arvoja, jotka ovat välttämättömiä nyky-yhteiskunnassa.

 

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Espanja
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen; –
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde

Kommentit

Lisää kommentti