PRINED – Osallistava koulutus Slovakiassa

PRINED-hanke koskee sosiaalisesti heikommista lähtökohdista tulevien lasten ja oppilaiden osallisuutta. Hankkeen tärkein tavoite on lisätä oppivelvollisuuden onnistunutta täytäntöönpanoa.

Kansallisen PRINED-hankkeen kohderyhmä ovat sosiaalisesti heikommasta ympäristöstä tulevat lapset ja oppilaat osallistuvista 50 päiväkodista ja 100 alakoulusta. Aloitteeseen osallistuu vanhempia, opettajia ja ammattihenkilökuntaa, kuten sosiaalikasvattajia, psykologeja, erityispsykologeja, puheterapeutteja, erityisopettajia (yhteensä 354) ja heidän avustajiaan (yhteensä 250).

Ammattihenkilökunta määritti mahdollisia syitä oppilaiden poissaoloihin ja käytösongelmiin päiväkoti- ja alakouluympäristössä. Tiiviissä yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa ammattihenkilökunta etsi tapoja toteuttaa toimia (dépistage), jotka muodostivat pohjan kannustinjärjestelmille, joiden tarkoitus oli asianmukaisesti motivoida lapsia ja oppilaita opiskelemaan ja oppimaan.

Hanketta tuettiin suoraan hankkimalla kouluille lisää didaktista materiaalia, urheiluvälineitä, musiikki-instrumentteja, taidetarvikkeita, opettavaisia pelejä ja leluja, puutarhatyökaluja, ruoanvalmistusvälineitä, työkaluja ja monia muita tarvikkeita. Joissakin tapauksissa, joissa koulua kävivät sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapset, hankkeessa hankittiin jopa perussaniteettipalveluja ja hygieniatuotteita.

Iltapäivisin koulun jälkeen tarjottiin osia opetussuunnitelmaan kuuluvista aineista ja opetusta aikana, joka käytettiin muuten lähinnä erilaiseen luovaan ja opetussuunnitelman ulkopuoliseen toimintaan, kuten käsitöihin ja kädentaitoja lisäävään toimintaan. Suhde oli yksi tunti opetussuunnitelmaan kuuluvaa erityisopetusta ja kaksi tuntia leikkimistä ja muuta jäsenneltyä toimintaa. Tämän lähestymistavan avulla ammattihenkilökunta pystyi ohjaamaan lapsia ja luomaan joustavan tilan oppimista varten. Jälkeenpäin tarkasteltuna tämän lähestymistavan katsotaan lopulta auttaneen lieventämään heikkojen oppimistulosten kielteisiä syitä.

Kouluvuoden 2014/2015 aikana koulun jälkeisiä iltapäiväkerhoja oli 20 535. Niihin osallistui 19 500 oppilasta, joista 6 600 tuli sosiaalisesti heikommista lähtökohdista. PRINED-hankkeessa yhdistettiin monia erilaisia opetusmenetelmiä, -ohjelmia ja -malleja. Koulujen rehtorit arvioivat osan niistä, muun muassa kannustinohjelman, kokopäiväkoulujärjestelmän ja harrastusryhmät. Kyselytutkimuksen perusteella hanke vahvisti, tilastollisesti merkityksellisessä määrin, myönteisen vaikutuksen yksilöllisiin oppimistuloksiin, erityisesti sosiaalisesti heikommista lähtökohdista tulevien lasten osalta ja niiden lasten osalta, jotka osallistuivat kannustinohjelmaan ja kokopäiväkoulujärjestelmään. Ohjelman lyhyestä elinkaaresta (vain 20 kuukautta) huolimatta sekä osallistunut ammattihenkilökunta että lapset ja oppilaat hyväksyivät PRINED-hankkeen ja suhtautuivat siihen myönteisesti.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Slovakia
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
EU-rahoitus; Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti