ATD QUART MONDE - OPETTAJANKOULUTUSMODUULI

ATD quart monde on ranskalainen kansalaisjärjestö, johon osallistuu köyhyydestä kärsineitä tai kärsiviä henkilöitä. Se tekee muiden aloitteiden ohessa yhteistyötä Ranskan kansalaisopistojen (universités populaires) kanssa. Tavoitteena on tuottaa ja kerätä asiantuntijatietoja jäseniltä/osallistujilta monista aiheista, mukaan lukien lasten kasvatus ja kouluja koskevat näkemykset.

ATD suunnitteli vuonna 2014 tämän kokemuksen pohjalta kokeellisen koulutusmoduulin. Sen laatijana toimi Ranskan opettajien koulutusinstituutti (ESPE) ja sen kohderyhmä oli keskiasteen opetushenkilöstö. Moduulin tavoitteena oli lisätä opettajien tietoisuutta heikoimmista lähtökohdista tulevien vanhempien kouluihin liittyvistä eri näkemyksistä ja odotuksista.

Moduuli heijastaa vanhempien kanssa pidettyjen useiden tapaamisten tuloksia: vanhempien keskeisinä vaikeuksina korostettiin pelkoa joutua opettajan tuomitsemaksi sekä koulujen sääntöjen ja kielenkäytön havaittua vaikeaselkoisuutta ja monimutkaisuutta. Lisäksi korostettiin keskinäisen kunnioituksen ja vanhempien lapsiinsa liittyvän ”asiantuntemuksen” merkitystä: koulutusmoduulin ei ole tarkoitus olla vanhempien ”suositus”, vaan ”asiantuntijoiden panos” asiaan. Tämän prosessin lisätuloksena ATD:n hankkeeseen osallistuneet vanhemmat ovat myös laatineet julistuksen, jossa esitetään yhteenveto siitä, mikä on heidän näkemyksensä osallistavasta koulusta. Jotkut vanhemmat ilmoittivat myös, että tämän toimen jälkeen he ovat arastelleet vähemmän lastensa koulussa käymistä.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Ranska
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
Valtion rahoitus; Yksityinen rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti