AFEV – OPISKELIJAVAPAAEHTOISET TUKEVAT EPÄVAKAITA PERHEITÄ

Ranskalaisjärjestö AFEV toteuttaa aloitteita, joissa lähestymistavan ytimessä ovat vanhemmat, joiden sosioekonomiset lähtökohdat ovat heikot. Kyseessä on voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa tukea vanhemmille heikommassa asemassa olevilla kaupunkialueilla. AFEV on rekrytoinut 8 000 opiskelijan verkoston kaikkialla Ranskassa. Opiskelijat tarjoavat vapaaehtoisesti tilapäistä tutorointia vanhemmille.

Toimea perustellaan sillä, että tämä vanhempien ryhmä tuntee olevansa huonosti valmistautunut tukemaan lastensa koulunkäyntiä. Se johtuu pelosta, että koulun henkilökunta tuomitsee heidät, heidän omista kielteisistä koulukokemuksistaan tai siitä, ettei heillä ole tietoa koulujärjestelmästä. Tavoite on auttaa vanhempia löytämään omat taitonsa ja kykynsä, jotta he voivat omaksua aktiivisemman roolin lastensa oppimisessa kaikilla koulunkäynnin tasoilla (esiopetuksen viimeisestä vuodesta toisen asteen koulutukseen).

Vanhempia tuetaan vapaaehtoisuusperiaatteella yksilöllisen tutoroinnin muodossa. Vanhempien ja koulun välisten esteiden voittamiseksi ja luottamuksellisen suhteen luomiseksi perheisiin vapaaehtoiset vierailevat kotona oppilaiden ja heidän vanhempiensa luona.

Vapaaehtoisina toimivat opiskelijat osallistuvat koulutustyöpajoihin ennen työskentelyä vanhempien kanssa, jotta heillä on tarvittavat välineet laadukkaan tuen antamiseksi vanhemmille. Tutorointitapaamisten aikana opiskelijat keskustelevat vanhempien kanssa asioista, jotka liittyvät lasten koulunkäynnin tukemiseen, auttavat heitä tutustumaan koulutermeihin ja koulun vaatimuksiin sekä antavat vinkkejä ja neuvoja siitä, miten valvoa lasten läksyjen tekemistä ja kannustaa lisäoppimiseen, esimerkiksi viemällä lapset kirjastoon.

Koska vapaaehtoisten määrää on vaikeaa kasvattaa, AFEV keskustelee yliopistojen kanssa siitä, että vapaaehtoiset saisivat toiminnasta opintopisteitä.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Ranska
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus; Yksityinen rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti