AMMATINVALINNANOHJAUSTA KOSKEVA INTERNET-TIETOPALVELU

Tšekissä on kehitetty ainutlaatuinen tietojärjestelmä, jonka tarkoituksena on tarjota ammatinvalinnanohjausta ja neuvontaa. Siihen sisältyy tuki oppilaille, joilla on alhaiset opiskelutavoitteet, oppimisvaikeuksia tai jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin. Järjestelmää voivat käyttää myös aikuiset (myös henkilöt, jotka ovat lähteneet koulusta ilman päästötodistusta) etsiessään mahdollisuuksia jatkokoulutukseen ja ammatilliseen elämäänsä.

VIP II ‑hankkeessa on kehitetty tietojärjestelmä www.infoabsolvent.cz, jolla tarjotaan ammatinvalinnanohjausta ja neuvontaa. Järjestelmässä on neljä keskeistä aihepiiriä, joissa on tietoa koulutuksesta ja työmarkkinoista, ja sillä autetaan nuoria tekemään tärkeitä päätöksiä. Portaalissa on monipuolinen tukialusta, jota voidaan käyttää erilaisten ongelmien ratkaisemiseen koulutus- ja harjoitteluvaiheessa ja myös uravalinnan yhteydessä. Kokonaisuudessaan tarkasteltuna se tarjoaa tarvittavia palveluita oppilaiden ja vanhempien lisäksi myös opinto-ohjaajille ja opettajille, jotka käyttävät sitä ohjausvälineenä. Järjestelmä on suunniteltu helppokäyttöiseksi oman avun järjestelmäksi henkilöille, joilla on vain vähän kokemusta internet-hausta. Asiantuntijatieto on muokattu tyyliltään yksinkertaiseksi, jotta se olisi ymmärrettävää. Koulunkäynnin keskeyttämisen kannalta keskeinen toimi on neuvontaa ja suosituksia tarjoava osio ”Miten”, jossa annetaan suosituksia siitä, miten erilaisissa ongelmatilanteissa edetään opiskelun aikana ja sen jälkeen. Siihen sisältyy myös tuki oppilaille, joilla on alhaiset opiskelutavoitteet, oppimisvaikeuksia tai jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin. Sitä voivat käyttää aikuiset (myös henkilöt, jotka ovat lähteneet koulusta ilman päästötodistusta) etsiessään mahdollisuuksia jatkokoulutukseen ja ammatilliseen elämäänsä.

Oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille tietojärjestelmä tarjoaa osion ”Esteetön siirtyminen koulusta työmarkkinoille”. Vaikka koulutuksen keskeyttäminen koskee koko opiskelijaväestöä, tutkimukset ovat osoittaneet, että heikkojen sosiaalisten lähtökohtien ja koulutuksen keskeyttämisriskin välillä on merkittävä yhteys. Tämä suhde näkyy hankkeen toimenpiteissä. Esimerkkejä koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä kerätään pitkällä aikavälillä. Nämä ovat saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa www.infoabsolvent.cz osiossa ”Esteetön siirtyminen koulusta työmarkkinoille”. Näitä esimerkkejä hyvistä käytännöistä on käytetty luettelon laatimiseen koulunkäynnin keskeyttämiseen liittyvistä yksittäisistä ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä. Niihin sisältyy toimenpiteitä, joilla tehostetaan yhteistyötä perus- ja keskiasteen koulujen välillä helpottamalla siirtymistä keskiasteen kouluihin ja sopeutumista uuteen kouluympäristöön, ja toimenpiteitä vanhempien kanssa tapahtuvan viestinnän parantamiseksi sekä opiskelijoiden motivoimiseksi, jotta he pysyvät koulutuksen parissa. Nämä toimenpiteet voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:

  • Ennen koulunkäynnin aloittamista toteutettavat ennalta ehkäisevät toimete, joilla pyritään lisäämään perusasteen oppilaiden tietoisuutta (mm. toimenpiteet, joilla pyritään tukemaan oppilaita koulun ja koulutusalan valinnassa, viestintä oppilaidten ja vanhempien kanssa ennen keskiasteen kouluun siirtymistä).
  • Oppilaiden siirtyminen koulusta toiseen ja ennaltaehkäisevät toimet keskiasteen kouluun siirryttäessä (tähän sisältyy toimenpiteitä, joilla tuetaan oppilaita, jotka vaihtavat koulua tai koulutusalaa, mutta myös perus- ja keskiasteen koulujen välisiä viestintätoimia, joilla välitetään tietoa yksittäisten oppilaiden koulutustarpeista, jotta voidaan tukea tehokkaasti siirtymistä keskiasteelle ja sopeutumista uuteen ympäristöön).
  • Korjaavat toimenpiteet, joilla pyritään lisäämään oppilaiden oppimismotivaatiota (tähän sisältyy lukujärjestyksen ulkopuolisia toimenpiteitä, joissa painotetaan käytännön tuloksia ja yhdistetään koulutus ja käytäntö, avustusten käyttö ja erityisesti toimenpiteet, joilla pyritään ottamaan sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat oppilaat mukaan koulujen tapahtumiin).
  • Yksittäiset korjaavat toimenpiteet opintojen aikana (yksittäiset toimenpiteet, jotka koskevat tiettyä oppilasta ja hänen vanhempiaan, esimerkiksi koulutuskomitea, verkossa oleva järjestelmä läsnäolon tarkistamiseksi, menetelmät ja suunnitelmat heikossa asemassa olevien oppilaiden tunnistamiseksi).
  • Koulunkäynnin keskeyttämisen kannalta riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden parissa työskentelevän opetushenkilökunnan tukeminen.

Seurantatutkimuksessa selvitettiin, missä määrin näitä toimenpiteitä käytetään keskiasteen kouluissa. Tutkimuksen tulosten perusteella on valittu toimenpiteet, joita koulut pitivät kiinnostavimpina. Tämän jälkeen 12 keskiasteen koulua on laatinut näitä toimenpiteitä koskevia menetelmiä ja arvioinut niitä käytännössä. Tällä hetkellä valmistellaan tämän tutkimuksen arviointikertomusta, johon sisältyy luettelo kaikista ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä sekä seurantatutkimuksen tulokset ja vastaavat menetelmät ja niistä keskiasteen kouluissa tehdyn arvioinnin tulokset.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Tšekki
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
EU-rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :