Volunteering@WU

”Volunteering@WU – Lernen macht Schule” vapaaehtoisohjelma toimii sosiaalisesti heikommista lähtökohdista tulevien lasten ja auttajina toimivien opiskelijoiden parissa edistämällä yhteiskuntavastuuta ja kannustamalla vapaaehtoistoimintaan. Ohjelmassa noudatetaan palveluoppimisen (service learning) periaatteita.

Wienin talouden ja liikkeenjohdon alan yliopisto (Wirtschaftsuniversität Wien, WU) perusti aloitteen vuonna 2010 yhteistyössä Caritas Wien järjestön ja REWE International AG yrityksen kanssa. Ohjelmassa WU:n opiskelijat voivat toimia vapaaehtoisina oppimis- tai musiikkikumppaneina ja auttaa siten lapsia, joilla on vähäiset koulutusmahdollisuudet köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vuoksi.
Oppimiskumppanit vierailevat Caritas Wien järjestön ylläpitämissä palvelukohteissa (pakolaiskodeissa, ilman huoltajaa olevien alaikäisten pakolaisten tukiasunnoissa, naisten turvakodeissa, tukikeskuksissa jne.) ja Itävallan Punaisen Ristin vetämässä oppimiskeskuksessa (Lernhaus) yhtenä iltapäivänä kerran viikossa. Vierailun aikana he auttavat lapsia tekemään läksyt, opiskelemaan kokeisiin ja osallistumaan virkistystoimintaan. Viikoittaisten tapaamisten lisäksi oppimiskumppanit voivat osallistua yhdessä lasten kanssa vierailukäynteihin, kierroksiin tai työpajoihin. Toiminnan avulla molemmat osapuolet oppivat uusia asioita ja parantavat kielitaitoaan ja sosiaalisia taitojaan. Lisäksi toiminta vahvistaa oppimiskumppaneiden ja heidän kumppanuuslastensa välistä suhdetta.
Musiikkikumppanit osallistuvat kuoroon yhdessä eri sosiaalisista ja kulttuuritaustoista tulevien lasten kanssa. Caritas-järjestön Brunnepassage-kulttuurialoitteen taiteellisella johdolla musiikkikumppanit harjoittelevat lasten kanssa kerran viikossa. Kuorot valmistelevat usein monia eri esityksiä lukukauden aikana. Musiikkikumppanit toimivat ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa kuorojen johtajina ja varmistavat, että viikkoharjoitukset ja esiintymiset toteutuvat sujuvasti. He myös tukevat ryhmien sisäistä sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
Oppimiskumppani- ja musiikkikumppaniohjelmia varten järjestetään useita päiviä kestävät valmistelukurssit. Vapaaehtoiset saavat lisätukea ohjelman aikana järjestettävästä ohjauksesta. Lisäksi tarjolla on säännöllisesti täydennyskoulutusta. Kukin osallistuja saa yhteensä noin 22 tuntia ohjausta ensimmäisen lukukauden aikana ja noin yhdeksän tuntia seuraavan tai seuraavien lukukausien aikana. Tunnustuksena toiminnasta WU myöntää vapaaehtoisille osallistumistodistuksen, ja ohjelmaan osallistuminen voidaan lukea hyväksi valinnaisena kurssina.
”Volunteering@WU – Lernen macht Schule” ohjelmaan on osallistunut yli tuhat opiskelijaa vuodesta 2010 alkaen. Vapaaehtoisena oppimis- tai musiikkikumppanina toimii joka vuosi noin 120–160 opiskelijaa, jotka tarjoavat aktiivista apua ja tukea noin 240 lapselle ja nuorelle. Vapaaehtoiset antavat arvokkaan panoksen yhteiskuntaan, mutta lisäksi he oppivat käsittelemään ja torjumaan monimutkaisia sosiaalisia ongelmia, mikä on tärkeä taito tulevaisuuden johtajille.
Volunteering@WU järjestää myös saksan kielen kursseja pakolaisopiskelijoille. Tässä ohjelmassa WU:n työntekijät ja maisteriopiskelijat toimivat vapaaehtoisina keskustelutunneilla. Vuodesta 2015 alkaen kursseille on osallistunut noin 120 pakolaista, ja vuonna 2017 viisi opiskelijaa rekisteröityi tavallisiksi opiskelijoiksi.
Ohjelman rahoittajina toimivat REWE International AG sekä useat kumppanit ja sponsorit, kuten tällä hetkellä Unilever Austria, Almdudler, Stadt Wien Marketing, Umdasch Foundation, Caverion Österreich, Sofidel, Ströck ja Greenyard Fresh Spain.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Itävalta
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Yksityinen rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti