Pedagogiset ja psykologiset neuvontakeskukset

Tšekissä pedagogisen ja psykologisen neuvonnan keskukset työskentelevät suoraan 3-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Keskukset tarjoavat uraneuvontaa, osallistuvat lasten ja nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemisen alalla toteutettaviin toimiin ja auttavat kehittämään opettajien pedagogista ja psykologista osaamista.

Pedagogisen ja psykologisen neuvonnan keskukset osallistuvat koulutusprosessiin, erityisesti niissä tapauksissa, joissa koulutusprosessi on jollain tavoin vaikeutunut. Keskusten toiminta on suureksi osaksi työskentelyä suoraan lasten/oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa, etenkin yksilötasolla mutta myös ryhmätyön avulla.  Kohderyhmänä ovat lapset/oppilaat kolmen vuoden iästä toisen asteen tai korkea-asteen ammatillisen koulutuksen päättämiseen saakka. Keskusten suositusten perusteella valitaan oppilaiden koulutusväylä tai muutetaan sitä. Lasten ja oppilaiden ohjausprosessissa keskukset vaikuttavat aktiivisesti prosessiin, jossa hankitaan ja vahvistetaan tietämystä, asenteita ja arvoja (esimerkiksi sopivan oppimistyylin valinta tai perheterapia). Keskukset tarjoavat uraneuvontaa, osallistuvat lasten ja nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemisen alalla toteutettaviin toimiin ja auttavat kehittämään opettajien pedagogista ja psykologista osaamista. Pedagogisen ja psykologisen neuvonnan keskusten toiminta koostuu lähinnä epäsäännöllisistä vierailuista kouluissa ja neuvontaorganisaatioissa.

Neuvontaorganisaatioina pedagogisen ja psykologisen neuvonnan keskukset on perustettu esiopetuksesta, alemman ja ylemmän perusasteen, ammatillisesta ja muusta koulutuksesta annetun lain nro 561/2004 Coll. (koululaki), sellaisena kuin se on muutettuna, 116 §:n nojalla.

Neuvontapalvelujen saatavuus on Tšekissä suhteellisen hyvä. Niitä saa käytännöllisesti katsoen kaikilla alueilla, myös etäpisteiden kautta. Psykologit muodostavat puolet henkilöstöstä, kolmasosa on erityisopettajia ja loput sosiaalityöntekijöitä, hallintohenkilöstöä ja teknistä henkilöstöä.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Tšekki
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Varhaiskasvatus; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Paikallinen rahoitus; Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :