Vertaillaan kieliämme: kielenoppimista vertailun avulla

Kaikki kielenoppiminen perustuu tietoiseen tai tiedostamattomaan vertailuun jo osaamiemme kielten ja opettelemiemme kielten välillä. Tämä näkökohta voidaan hyödyntää arvokkaana resurssina luokkahuoneissa, joissa on haasteena monista eri maista vasta saapuneiden oppijoiden kulttuurinen ja kielellinen integroiminen.

Ranskalaisen Montpellier’n yliopiston kehittämä ”Comparons nos langues” (Vertaillaan kieliämme) on oppimista koskeva lähestymistapa, jossa motivoidaan ala- ja yläkoulun oppilaita vertailemalla heidän kieltensä eroja ja yhtäläisyyksiä fonetiikan, syntaksin, sanattoman viestinnän ja kirjoitusjärjestelmän tasolla ja autetaan heitä siten oppimaan kouluopetuksen kieltä.

Tämän lähestymistavan avulla oppilaat voivat oppia ranskan (kouluopetuksen kielenä) vertailemalla sitä muihin kieliin (eli englantiin tai espanjaan, joita opetetaan koulussa vieraina kielinä) ja äidinkieliinsä sekä tekemällä yhteistyötä muiden oppilaiden kanssa. Lähestymistapa antaa oppilaille mahdollisuuden arvostaa omia monikielisiä taitojaan ja onnistua paremmin oppimisen maailmassa, muun muassa oppia muita kieliä tietoisemmin. Lisäksi luokkahuoneeseen saadaan näin enemmän sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Kaiken kaikkiaan menetelmä stimuloi kognitiivisia ja metakielellisiä taitoja ja lisää kulttuurienvälistä tietämystä antaen samalla vasta saapuneille lapsille mahdollisuuden tunnistaa monikielinen ja monikulttuurinen identiteettinsä ja arvostaa sitä. Lisäksi projektivideota katsellessa näkee, että lapset näyttävät aidosti nauttivan oppitunneista ja osallistuvan aktiivisesti, ja ennen kaikkea heillä näyttää olevan hauskaa!

Projektille myönnettiin vuonna 2004 kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima, ja Ranskan opetusministeriö antoi sille vuonna 2009 arvokkaan kielenoppimismenetelmän tunnustuksen.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Ranska
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Ei rahoitusta

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :