KÖLNIN EUROOPPALAISTEN ALAKOULUJEN YHDISTYS SAKSASSA (DER VERBUND KÖLNER EUROPÄISCHER GRUNDSCHULEN)

Kölnissä, kuten Saksan kaikissa suurissa kaupungeissa, suuri osa lapsista oppii saksaa toisena kielenä, ja koulujärjestelmän on täytynyt vähitellen sopeutua tähän tilanteeseen. Kaupunginvaltuusto käytti tilaisuutta hyväkseen ja perusti eurooppalaisten alakoulujen yhdistyksen tarjotakseen lapsille mahdollisuuden kehittää äidinkielensä lisäksi kahden muun kielen taitoja. Yhdistyksen 13 jäsenkoulussa käytetään yleisimpiä ensin opittuja kieliä opetuskielinä saksan lisäksi ja tarjotaan lisäksi kielenopetusta erillisenä aineena.

Saksan kaikissa suurissa kaupungeissa suuri osa lapsista puhuu kotona muuta kieltä kuin saksaa ja on oppinut saksan toisena kielenä. Koko maassa osuus on 4,8 prosenttia, hieman Euroopan keskiarvoa suurempi, mutta suurissa kaupungeissa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osuus on usein 50 prosenttia tai enemmän.

Tämä on tilanne Kölnissä, joka on Saksan neljänneksi suurin kaupunki ja jossa asuu yli miljoona ihmistä. Köln on yli kymmenen miljoonaa asukasta käsittävän Reinin-Ruhrin suurkaupunkialueen keskus. Kölnissä elää ja työskentelee yli 180 eri kansallisuutta, ja sen kansainväliset asukkaat ovat osa rikasta ja dynaamista kulttuuria. Koulutusjärjestelmän on täytynyt sopeutua uusiin maahanmuuttaja-aaltoihin, ja kielelliset kysymykset ovat olleet kaupungin kotouttamispolitiikan ytimessä jo useita vuosikymmeniä.

Kaikissa Saksan kouluissa englantia vieraana kielenä opetetaan nyt alakoulun ensimmäiseltä luokalta lähtien. Koska niin monilla oppilailla on saksa toisena kielenä, kaupunginvaltuusto katsoo tämän olevan tilaisuus noudattaa Barcelonassa vuonna 2002 hyväksyttyjä eurooppalaisia suuntaviivoja, joissa kehotettiin kaikkia jäsenvaltioita auttamaan lapsia kehittämään äidinkielensä lisäksi kahden kielen taitoja. Tätä taustaa vasten kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kölnin eurooppalaisten alakoulujen yhdistyksen. Jokaisessa yhdistyksen 13 jäsenkoulusta käytetään yhtä yleisimmistä ensin opituista kielistä opetuskielenä saksan lisäksi ja tarjotaan kyseisen kielen eritasoista opetusta erillisenä aineena.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Saksa
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :