KOALA: kielelliset ja kognitiiviset taidot monikielisissä kouluissa

KOALA (KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht – koordinoitu luku- ja kirjoitustaidon opetus alemmalla perusasteella) on innovatiivinen luku- ja kirjoitustaidon sekä monikieliset taidot yhdistävä lähestymistapa, joka on otettu käyttöön alemman perusasteen oppilaitoksissa useissa Saksan osavaltioissa. Nordrhein-Westfalenissa menetelmää vähitellen laajennetaan ja sovitetaan kaupunkien muuttuvien oppijaväestöjen tarpeisiin.

Monissa Saksan suurkaupungeissa vähintään 50 prosentilla alemman perusasteen oppilaista on maahanmuuttajatausta. KOALA-lähestymistavassa hyödynnetään maahanmuuttajataustaisten lasten luonnollista monikielisyyttä ja käännetään vahvuudeksi se, mitä usein pidetään esteenä: se, että monien oppilaiden perheessä puhutaan muuta kuin opetuskieltä.

KOALA-opetusmenetelmää kehitetään jatkuvasti; se ei pääty luku- ja kirjoitustaitojen saavuttamiseen ja se on sidoksissa muihin maahanmuuttajakielten ja saksan kielen koordinoidun oppimisen muotoihin. Lähestymistapa noudattaa Barcelonan vuoden 2002 Eurooppa-neuvoston vaatimusta, jonka mukaan äidinkielen lisäksi pitäisi opettaa kahta muuta kieltä.

KOALA tarkoittaa luku- ja kirjoitustaidon ja muiden oppiaineiden opettamista sekä saksaksi että perheen omalla kielellä maahanmuuttajataustaisille lapsille. Tähän mennessä kertynyt kokemus perustuu pääasiassa turkin kielen integroimiseen, mutta lähestymistapaa voi soveltaa mihin tahansa kieleen. Arvioinnit osoittavat, että KOALA-menetelmän mukaista opetusta saaneet oppilaat saavuttavat hyvän kirjoitus- ja lukutaidon molemmilla kielillä ja että heidän saksan kielen kirjoitus- ja lukutaitonsa on parempi kuin vain saksankielistä opetusta saaneiden maahanmuuttajaoppilaiden. Lisäksi KOALA auttaa oppilaita muodostamaan myönteisen kuvan kotikielestä ja ‑kulttuurista, mikä tukee myönteisen omakuvan kehittymistä, mahdollistaa saksan ja kotikielen vertailevan käsittelyn sekä edistää kielellistä ja kulttuurista tietoisuutta ja maahanmuuttajataustaisten vanhempien osallistumista.

Kouluille aiheutuvat lisäkustannukset liittyvät pääasiassa saksalais- ja maahanmuuttajataustaisen opetushenkilöstön rekrytointiin.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Saksa
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :