TGM:n oppimiskeskus

Oppimiskeskus otettiin käyttöön TGM:ssä (Technologisches Gewerbemuseum, keskiasteen teknillinen oppilaitos) koulun kokeiluna lukuvuonna 2016–2017. Oppimiskeskus toteutettiin koulun tietotekniikkaosastolla kahdessa neljästä ensimmäisen vuoden (9. luokan) luokasta.
Oppimiskeskuksessa oppilaat opiskelevat itseohjautuvasti 20 tuntia viikossa. Näistä 20 tunnista yhdeksän tuntia liittyy yleissivistäviin oppiaineisiin (saksa, englanti ja matematiikka) ja 11 tuntia ammatillisen opetuksen oppiaineisiin (ohjelmistotekniikka, systeemitekniikka, mediatekniikka, verkkoteknologia). Muita kuutta koulun oppiainetta (maantiede, historia ja politiikka, luonnontieteet, uskonto, liikunta, tietokonetyöpaja) opetetaan edelleen perinteisin opetusmenetelmin. Niiden opetusta on 13 tuntia viikossa.

Itseohjautuva oppiminen tapahtuu neljässä erityisvarustellussa luokkahuoneessa. Kussakin luokkahuoneessa on keskimäärin 16 oppilaista, joiden kysymyksiin vastaa tarvittaessa yksi opettaja. Oppimiskeskuksen oppituntien aikana ei ole opettajien luentoja. Sen sijaan oppilaat saavat päättää milloin (missä järjestyksessä) ja miten pitkään he haluavat opiskella tiettyä aihetta. Lisäksi he saavat päättää oppimissisällön vaikeustason. Näin ollen oppilaat käyttävät ohjenuorana osaamiskehystä, jossa kerrotaan, mitä osaamista (perustiedot tai syventävät tiedot) tarvitaan tiettyyn koulutustasoon. Opettajat valmistelevat oppimissisällön sähköisessä tai paperimuodossa ja antavat lähteitä, joista on mahdollista saada lisätietoa (verkkosivustot, kirjat jne.). Jos oppilaat haluavat suorittaa moduulin loppuun, he sopivat tentistä opettajansa kanssa. Näiden tenttien lisäksi on vakiomuotoisia kokeita, joiden avulla oppimiskeskuksessa opiskelevien oppilaiden opintosuorituksia voidaan verrata sellaisten oppilaiden opintosuorituksiin, jotka opiskelevat samaan aikaan oppitunneilla, joilla käytetään perinteisiä opetusmenetelmiä.
Lisäksi oppilaat saavat yksilöllistä opinto-ohjausta kaksi tuntia viikossa. Kullekin oppilaalle on osoitettu yksi opettaja, joka antaa yksilöllistä tukea oppimistavoitteiden määrittämisessä ja niiden saavuttamisessa. Toinen tärkeä väline on niin kutsuttu lokikirja (oppimispäiväkirja), joka sisältää viikko-ohjelman ja johon oppilaat kirjaavat tavoitteensa, oppimisen edistymisen ja sisällön, josta ohjaustuntien aikana on keskusteltu. Lokikirjan tavoitteena on antaa oppilaille, opettajille ja vanhemmille tietoa suunnitelluista vaiheista ja oppimisen edistymisestä.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Linkkejä
Project website
Tyyppi
Käytäntö (direct evidence)
Maa
Itävalta
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti