Stop Dropout!

Stop Dropout hankkeen kokonaistavoitteena on vähentää ammatillisen koulutuksen oppijoiden keskeyttämisastetta. Tähän pyritään antamalla ohjaajille ja kouluttajille aineistoa ja välineitä, joilla he voivat kehittää omia ryhmien kanssa työskentelyyn liittyviä taitojaan, tunnistaa mahdolliset keskeyttäjät ja oppijaryhmien erityispiirteet, tarjota yksilöllisiin tarpeisiin mukautettua tukea ja siten parantaa ammatillisen koulutuksen järjestelmien laatua.

Stop Dropout hankkeessa pyritään tunnistamaan keskeyttämisvaarassa olevat yksilöt, arvioimaan heidän tarpeensa ja antamaan heille joustavaa tukea. Hanke koostuu kolmesta välineestä, joita ohjaajat ja hallintovirkamiehet voivat käyttää eri koulutasoilla, koulutusalan keskuksissa ja muissa elimissä. Välineet perustuvat kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa keskipisteenä on yksilö ja hänen tulevat mahdollisuutensa.
Hankkeessa on kolme osa-aluetta:
• Riskien tunnistin on ohjaajille suunniteltu vuorovaikutteinen sähköinen työkalu, jonka avulla he voivat tunnistaa yksilöt, jotka ovat vaarassa epäonnistua koulussa ja keskeyttää koulunkäynnin. Tekniikka on suunniteltu arvioimaan oppimisympäristössä tärkeinä pidettyjä oppilaiden vahvuuksia ja heikkouksia, jotta voidaan arvioida paitsi riskiä epäonnistua koulussa myös sitä, minkä tyyppinen tuki soveltuu parhaiten eri oppilasryhmille.
• Henkilökohtainen profiili on ohjaajille laadittu haastattelumalli, joka on suunniteltu auttamaan vaarassa olevia yksilöitä arvioimaan järjestelmällisesti vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja oppimisympäristöä, jotta he voivat määritellä tarpeensa ja saavuttaa paremmin koulutukseen liittyvät ja henkilökohtaiset tavoitteensa.
• Joustavan ennaltaehkäisy- ja tukijärjestelmän tarkoituksena on torjua nuorten koulunkäynnin keskeyttämistä ja tukea nuoria, jotka ovat jo keskeyttäneet koulunkäynnin. Toimintakehys on tarkoitettu nuorten oppijoiden parissa työskenteleville ohjaajille ja muille ammattilaisille. Se perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja tarjoaa sopivaa tukea eri yhteisöissä. Yhteistyö perustuu yksilötasolla tehtävään työhön ja siihen, että kullekin asianosaiselle yksilölle löydetään hänelle soveltuvat ratkaisut.
Stop Dropout! on eurooppalainen hanke, jonka tavoitteena on vähentää koulunkäynnin varhaista keskeyttämistä. Se on EU:n rahoittama innovaation siirtämiseen tarkoitettu hanke (kaudella 2009–2011), ja se perustuu vuonna 2007 ”Best Practice Guidance Award”-palkinnon saaneen PPS-hankkeen havaintoihin. Norjassa ja Islannissa onnistuneesti käyttöönotetut analyysi- ja ohjausvälineet siirretään tässä hankkeessa Itävaltaan, Saksaan, Sloveniaan ja Tšekkiin ja mukautetaan kansalliseen toimintaympäristöön.

Tyyppi
Käytäntö (direct evidence)
Maa
Itävalta; Saksa; Slovenia; Tšekki
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yksilöllinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
EU-rahoitus; Paikallinen rahoitus; Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti