VALMISTAVA LUOKKA PORTUGALISSA

Valmistava luokka (Turma de Acolhimento) on suunnattu oppilaille, joiden äidinkieli ei ole portugali ja jotka ovat saapuneet Portugaliin hiljattain ja käyvät perusasteen ensimmäistä ja toista sykliä (jotka käydään 6–12 vuoden iässä). Valmistavan luokan opetusta voi olla noin 10 tuntia viikossa riippuen oppilaan kielitaidosta. Tänä aikana oppilaat opiskelevat varsinaisen luokkansa sijaan erillisessä luokassa. Oppilas käy valmistavaa luokkaa, kunnes hän hallitsee portugalin kielen riittävän hyvin voidakseen seurata normaalia opetusta. Oppilaat valitsee luokan pääopettaja, opettajat tai koulun kanslia (ilmoittautumisen yhteydessä). Valmistavan luokan opettaja määrittää oppilaan tarpeet ja laatii strategian; kun oppilas saavuttaa portugalin kielessä tason, jota normaalin opetuksen seuraaminen edellyttää, hän palaa tavanomaiseen luokkaan.

Valmistavan luokan opettaja ja tavanomaisen luokan (pää)opettaja päättävät toimenpiteen toteutustavoista (strategioista, varattavasta ajasta ja toimenpiteen laajuudesta). Valmistavan luokan opettaja, joka opettaa valmistavaa luokkaa päätoimisesti, toteuttaa toimenpiteen yhteistyössä tavanomaisen luokan opettajan kanssa.

Päävastuu toimenpiteen toteuttamisesta on koulun kanslialla.

Valmistavan opetuksen suurimpana esteenä on opettajien puute, mikä rajoittaa viikoittaista tuntimäärää, jonka oppilaat voivat opiskella valmistavassa luokassa; tämä koskee erityisesti oppilaita, jotka osaavat portugalia vain hyvin vähän tai ei lainkaan. Oppilaiden olisi suositeltavaa opiskella valmistavassa luokassa aluksi nykyistä enemmän tunteja viikossa; se ei kuitenkaan ole aina mahdollista, sillä opettajista on pulaa ja luokassa voi olla samanaikaisesti enintään 10–12 oppilasta.

Toimenpiteen täytäntöönpanoa valvoo ja arvioi koulun laadunvalvonta (koulun valvonnasta ja sisäisestä arvioinnista vastaava yksikkö) ja koulun kanslia.

Tulokset ovat olleet erinomaisia. Portugalin kielen oppiminen nopeutuu, minkä ansiosta oppilaat voivat palata nopeammin tavanomaiseen luokkaansa, ja osa oppilaista on jopa onnistunut suorittamaan vaaditut oppimistulokset ensimmäisen Portugalissa ja koulussa viettämänsä vuoden aikana.

Tarvittavien resurssien ja rahoituksen osalta valmistavan luokan järjestäminen edellyttää erillistä opetustilaa, sopivia, kielen oppimista edistäviä opetusmateriaaleja sekä täysipäiväisesti hankkeessa työskentelevää opettajaa. Toimenpidettä rahoittaa opetus- ja tiedeministeriö TEIP-ohjelman (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, erityistoimia vaativat opetusalueet) kautta.

Toimenpide on yhä käynnissä; se on osa koulukeskittymän TEIP-kehittämissuunnitelmaa.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Portugali
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :