Avoin koulu -aloite Ranskassa

Avoin koulu (Ecole ouverte) -aloite tukee oppilaiden yhteiskunnallista ja koulutuksellista integroitumista ja edistää kaikkien koulumenestystä.

Avoin koulu -aloite, joka käynnistettiin vuonna 1991, tarjoaa ylemmällä perusasteella ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville lapsille ja nuorille toimintaa koulun loma-aikoina ja kouluvuoden aikana keskiviikkoisin. Se tarjoaa harrasteohjelman, johon sisältyy opetusta, kulttuuria, liikuntaa ja ajanvietetoimintaa.

Aloite perustuu rehtoreiden vapaaehtoisuuteen; rehtorit voivat järjestää hankkeen koulun tasolla haluamallaan tavalla. Toteutettujen toimien vaikuttavuuden varmistamiseksi kukin koulu laatii harrasteohjelmansa koulun suunnitelmaan sisältyvien opetustavoitteiden mukaisesti. Koulun suunnitelmasta äänestää koulun edustajien johtokunta.

Avoin koulu -aloitteeseen osallistuvat oppilaat ilmoittautuvat työpajoihin, joissa on noin 12 osallistujaa toiminnasta riippuen. Aloite tarjoaa tilaisuuden avata oppilaitoksen sitä ympäröivälle yhteisölle antamalla yhteisön käyttöön kaikki käytettävissä olevat resurssit, mukaan lukien kulttuuriresurssit, sekä ottamalla mukaan yhteiskunnallisia kumppaneita ja paikallisyhdistyksiä. Tätä varten rehtorit luovat kumppanuuksia eri organisaatioihin tai paikallisviranomaisiin. He ottavat yhteyttä alueiden yhdenvertaisista mahdollisuuksista vastaavan yleiskomission (Commissariat général à l’égalité des territoires, CGET) paikallisiin edustajiin, kaupungin tai politiikan painopistealueilla toimiviin prefektin edustajiin tai kaupunginvaltuustojen ja yleisvaltuustojen kulttuuripalveluihin.

Paikallisen verkoston dynamiikan lisäämiseksi pyritään lähentymään paikallisen koulunkäynnin tukisopimuksen (contrat local d’accompagnement à la scolarité) tai Kaupunkiloma (Ville Vie Vacances) -ohjelman kanssa. Mikäli alueella on käynnissä alueellinen opetushanke (projet éducatif territorial, PEDT), Avoin koulu -aloite pyritään sisällyttämään osaksi sitä.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Ranska
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Paikallinen rahoitus; Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti