Yhteisopetus Irlannissa

Yhteisopetus on ollut vuosien ajan Irlannissa, kuten monissa muissakin maissa, suhteellisen vähän käytetty ja aliarvostettu tukiopetuksen muoto. OECD:n 24 maata kattavasta opetuksen ja oppimisen kansainvälisestä tutkimuksesta (Teaching and Learning International Survey, TALIS, 2009) käy ilmi, että yhteistyömuoto, jota tavanomaisten ylemmän perusasteen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat käyttävät vähiten, on luokkahuoneessa tehtävä yhteisopetus. Tuoreempi TALIS-tutkimus (2013) osoittaa yhteisopetuksen tehokkuuden sekä opettajan että oppilaiden oppimisen kannalta mutta toteaa, että sen omaksuminen on monissa paikoin hidasta.

Irlannissa virallisena linjana on ollut ja on edelleen kannustaa yhteisopetusta, jossa kaksi opettajaa opettaa samassa luokkahuoneessa samanaikaisesti. Yhteisopetuksen katsotaan nyt olevan keino, jolla voidaan saavuttaa useita opetuksellisia tavoitteita. Eri tahojen sitoutumisessa yhteisopetukseen ollaan siirtymässä pois epätavanomaisesta opetuksen ja osallisuuden edistämisestä kohti opettajien ja koulun johdon ammatillista kehittymistä ja koko koulun itsearviointia.

Yhteisopetus tukee merkittävällä tavalla oppilaita, jotka eivät mahdollisesti muuten oppisi vaadittuja sisältöjä (useista syistä, joita voivat olla muun muassa koulunkäynnin keskeyttäminen, vammaisuus, heikko sosiaalinen asema tai todettu vamma), ja tuo luokkaopetukseen avoimuutta muun muassa lisäämällä vuoropuhelua ja edistämällä ”työpaikkaoppimista” ja ”työpaikkaoppimisen laatua”.

Sen lisäksi, että yhteisopetus parantaa oppilaiden mahdollisuuksia opintojen suhteen ja elämässä yleensä, se myös tukee opettajien ammatillista kehittymistä ja erityisen vaativissa olosuhteissa heidän pysymistään koulussa.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Irlanti
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
EU-rahoitus; Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :