OSCAILT-VERKOSTO

Rehtoreiden Oscailt-verkosto perustettiin Limerickissä vuonna 2009. Sen tarkoituksena on edistää yhteisöjen mahdollisuutta käyttää koulutiloja ja -välineitä, jotta oppilaille voitaisiin tarjota laaja valikoima palveluja sekä koulutuntien aikana että niiden ulkopuolella. Verkoston kautta rehtorit ovat voineet tukea toisiaan ja jakaa kokemuksia koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemisestä ja heikkojen oppimislähtökohtien lieventämisestä.

Limerick on Irlannin kolmanneksi suurin kaupunki. Siellä asuu suuri maahanmuuttajaväestö sekä merkittävä määrä sosioekonomisesti heikossa asemassa olevia yhteisöjä, minkä vuoksi useat kaupungin kouluista osallistuvat yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulussa edistävään DEIS-ohjelmaan. Vanhempien koulutustaso on matala; vastaavasti vain pieni osa oppilaista saa alemman toisen asteen tai toisen asteen päättötodistuksen. Korkean, joillain alueilla jopa 100 prosentin, työttömyysasteen vuoksi oppimislähtökohdat ovat joissain tapauksissa äärimmäisen heikot. Koska suullinen kielitaito on suurella osalla lapsista heikosti kehittynyt ja koska monilla on emotionaalisia tai käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia, alueella tarvitaan runsaasti lapsille suunnattuja terapeuttisia palveluita. Edellä kuvatut haasteet vaativat kaupunginlaajuisia toimenpiteitä, joilla puututaan heikkoihin koulutuslähtökohtiin sekä kehitetään opettajien ja rehtoreiden valmiuksia.

Rehtoreiden Oscailt-verkoston puitteissa rehtorit kokoontuvat turvalliseen ja kannustavaan ympäristöön, jossa he voivat tukea toisiaan ja jakaa kokemuksia heikkoihin koulutuslähtökohtiin puuttumisesta. He voivat jakaa hyviä käytäntöjä, tehdä yhteisiä rahoitushakemuksia ja löytää ratkaisuja ei ainoastaan kumppanuuskoulujen kesken, vaan tehokkaamman viestinnän ansiosta myös ulkopuolisten tahojen ja verkostoon kuulumattomien koulujen kanssa. Kokemuksia jaetaan koulujen välillä sekä kansallisten ja kunnallisten viranomaisten yhteistyön ja tuen avulla. Verkostossa on todettu, että Limerickin koulujen kehittämisen esteet johtuvat osittain opetusjärjestelmän ulkopuolisista laajemmista ongelmista. Lisäksi on todettu, että ratkaisua ei voida löytää vain opetusjärjestelmän sisällä, vaan se edellyttää muun muassa muiden osastojen kanssa tehtävää yhteistyötä, viranomaisten välisiä hankkeita sekä selkeää kanavaa viestinnälle ja sidosryhmien osallistumiselle.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Irlanti
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Paikallinen rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :