SÄHKÖINEN TYÖKALU KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEEN

Ruotsin opetusjärjestelmä perustuu ihmisoikeuksien ja demokraattisten perusarvojen, kuten ihmiselämän loukkaamattomuuden, kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden, yksilön henkilökohtaisen koskemattomuuden ja sukupuolten tasa-arvon, kunnioittamiseen. Näiden arvojen mukaisesti opetusjärjestelmässä korostetaan, että kaiken opetuksen on oltava osallistavaa ja ehkäistävä aktiivisesti kaikkea syrjintää ja häirintää, kuten kiusaamista.

Jokaisella koululla on oltava järjestelmällinen tapa torjua syrjintää sekä toimenpiteitä, joilla häirintää ja kiusaamista ehkäistään. Tästä syystä jokaisen koulun ja päiväkodin on pitänyt 1. tammikuuta 2009 lähtien laatia vuosittainen yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma, jossa kuvataan kaikki häirinnän ja kiusaamisen vastaiset ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja rutiinit.

Ruotsin yhdenvertaisuusvaltuutettu on toteuttanut sähköisen työkalun, joka auttaa kouluja suunnitelman laatimisessa. Työkalu kattaa kaikki laissa säädetyt näkökohdat: ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja rutiinitoimet hätätilanteissa sekä toimenpiteet, jotka koulun on toteutettava, jos syrjintää, häirintää, eriarvoista kohtelua tai kiusaamista ilmenee. Se auttaa kouluja ja päiväkoteja syrjinnän ja halventavan kohtelun vastaisen suunnitelman laatimisessa. Työkalua voi käyttää veloituksetta ja sen on kehittänyt yhdenvertaisuusvaltuutettu yhteistyössä kouluasioiden valvontaviraston lapsi- ja oppilasasiamiehen ja ministeriön kanssa.

Työkalun avulla koulun rehtori, päiväkodin johtaja tai muu vastuuhenkilö voi käydä suunnitelman eri osat läpi vaihe vaiheelta. Työkalu esittää samalla käytännön vinkkejä ja neuvoja sekä viittauksia säädöksiin ja ohjeisiin. Työkalun malli (PDF-muodossa) ja lisätietoja on saatavilla työkalua koskevalta verkkosivustolta (www.planforskolan.se).

Sähköinen työkalu luettelee suunnitellut ehkäisevät toimenpiteet sekä ongelmat, jotka olisi ratkaistava. Niitä ovat seuraavat:

  • oppijoiden ja henkilöstön osallistuminen suunnitelman kehittämiseen
  • suunnitelmasta tiedottaminen
  • aiemman suunnitelman arviointi ja kuvaus siitä, miten uusi suunnitelma arvioidaan
  • nykyisen tilanteen ja paikkojen kartoittaminen, jos oppijat kokevat olonsa erityisen turvattomaksi tietyissä paikoissa tai tiettyinä aikoina
  • ennaltaehkäisevät toimenpiteet
  • hätätilanteessa noudatettavat rutiinitoimenpiteet.
Tyyppi
Käytäntö
Maa
Ruotsi
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Ei rahoitusta

Kommentit

Lisää kommentti