PLUGINNOVATION-ALUSTA

PlugInnovation on digitaalinen alusta, josta on tarkoitus kehittää yhteinen kansallinen tietolähde koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemiseen. Verkkosivustolle tullaan keräämään tietoa, tilastotietoja, tutkimustietoa ja esimerkkejä toimenpiteistä, joilla koulut ovat onnistuneet ehkäisemään keskeyttämistä.

Jokaista Plug In -kehykseen kuuluvaa hanketta on käytetty metodologisena työpajana koulunkäynnin keskeyttämistä ehkäisevien menetelmien tutkimiseksi. Koulut ja kunnat ovat voineet tarkastella keskeyttämistä ehkäiseviä menetelmiä laadunvarmistusjärjestelmänsä yhteydessä keskeyttämisosuuksien pienentämiseksi.

Tällä hetkellä tiedot koostuvat hankkeiden toimittamista kuvauksista ja asiakirjoista mutta hankkeiden laajuus ja lukumäärä on tuottanut materiaalia, jonka perusteella voidaan tarkastella vaikuttavia toimenpiteitä koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Lisäksi analyysissa on huomioita useita laajoja tieteellisiä tutkimuksia.

Tarkastelussa on havaittu viisi onnistumista edistävää tekijää, joita tullaan käyttämään Plug In 2.0 -hankkeiden perustana ja jotka julkaistaan verkkosivustolla kesän 2015 aikana.

Nämä tekijät ovat:

  • Keskittyminen oppijaan, holistinen lähestymistapa

Esimerkit oppijaan keskittyvistä holistisista lähestymistavoista sisältävät sekä yksilökohtaisia että rakenteellisia toimenpiteitä, joilla pyritään poistamaan oppimisen esteitä. Näihin toimenpiteisiin sisältyy opetuksen kehittäminen ja mukauttaminen, pedagoginen ja rakenteellinen tuki, käytännön koulutus työpaikalla, tulevien urapolkujen tutkiminen sekä toimenpiteet, joilla vastataan koulun ulkopuolisiin oppijan tarpeisiin. Oppijoilla, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin, on usein paljon poissaoloja, minkä vuoksi heitä on lähestyttävä tavanomaisesta poikkeavissa yhteyksissä.

  • Seuranta

Ratkaiseva ensiaskel koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemisessä on sellaisten tekijöiden seuraaminen, jotka osoittavat oppijan mahdollisesti menettäneen kiinnostuksensa koulunkäyntiin ja oppimiseen. Tärkeimpiä tekijöitä ovat oppijan arvosanat, tulokset, poissaolot ja myöhästymiset sekä osallistuminen koulun toimintaan luokassa ja sen ulkopuolella. Koulun keskeyttämiseen vaikuttavat kuitenkin myös sellaiset tekijät kuin oppijan ongelmanratkaisukyvyt, sosiaaliset ulottuvuudet, oppijan kyky yhdistää oppimaansa tuleviin tavoitteisiinsa sekä oppijan suhteet muihin oppijoihin ja aikuisiin.

  • Ihmissuhteet

Oppijoiden ja aikuisten väliset myönteiset suhteet ja luottamus on todettu tärkeäksi keskeyttämistä ehkäiseväksi tekijäksi. Tietoiset pyrkimykset luoda luottamuksellisia suhteita vaikuttavat oppijan motivaatioon ja hyvinvointiin sekä oppimistuloksiin. Myönteiset suhteet ovat ratkaisevan tärkeitä keskeyttämisvaarassa olevilla oppijoille, sillä ne motivoivat oppilaita käymään koulussa, osallistumaan oppimiseen ja reagoimaan tukitoimenpiteisiin.

  • Joustavuus

Vaikka keskeyttämisvaarassa olevilla oppijoilla on yhdistäviä yksilöllisiä tai rakenteellisia taustatekijöitä, heidän tarpeensa voivat olla erilaisia. Lähestymistapojen ja menetelmien joustavuus onkin tärkeää, jotta kaikkien oppilaiden oppimista voidaan tukea yksilöllisesti.

  • Yhteistyö

Oppijat, jotka ovat keskeyttäneet koulunkäynnin tai ovat vaarassa keskeyttää, tarvitsevat erilaisia tukimekanismeja. Yksittäisen henkilön voi olla vaikea tunnistaa yhteiskunnallisia kumppaneita tai sidosryhmiä, joilta tällaista tukea voi saada. Tarjolla olevia aloitteita voi olla helpompi ymmärtää, jos kumppaneiden välistä yhteistyötä kehitetään.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Ruotsi
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yksilöllinen
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen; Jatkuva
Rahoituslähde
EU-rahoitus; Paikallinen rahoitus; Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :