POLKUJA TULEVAISUUTEEN

Ranskassa kehitetty Polkuja tulevaisuuteen (Parcours avenir) -hanke auttaa oppilaita ymmärtämään talous- ja työelämää, tiedostamaan ammattien ja koulutusmahdollisuuksien kirjoa, kehittämään omistajuuttaan ja aloitteellisuuttaan sekä hahmottamaan, mihin he haluavat suuntautua opinnoissaan ja ammattiurallaan.

Kaikki oppilaat suorittavat tätä opintokokonaisuutta ylemmän perusasteen ensimmäisestä vuodesta toisen asteen viimeiseen vuoteen asti (11–18 vuoden iässä).
Kokonaisuus auttaa oppilaita

  • ymmärtämään talous- ja työelämää
  • tiedostamaan ammattien ja koulutusmahdollisuuksien kirjoa
  • kehittämään omistajuuttaan ja aloitteellisuuttaan
  • hahmottamaan, mihin he haluavat suuntautua opinnoissaan ja ammattiurallaan.

Oppivelvollisuuden aikana tiedot ja taidot, joita oppilaat ovat saavuttaneet opintokokonaisuuden kautta, otetaan huomioon arvioitaessa oppilaiden omaksumia tietoja, taitoja ja kulttuuria. 

Opintokokonaisuuden suorittamisen seurannassa käytetään digitaalista FOLIOS-työkalua, johon kirjataan oppilaiden edistyminen ylemmän perusasteen ja toisen asteen aikana.

Aloite sopii Euroopan unionin kontekstiin, jossa 21. marraskuuta 2008 hyväksytty päätöslauselma ”Elinikäisen ohjauksen parempi sisällyttäminen elinikäisen oppimisen strategioihin” korottaa elinikäisen oppimisen keskeiseen asemaan. Päätöslauselmassa suositellaan jäsenvaltioille, että nämä edistäisivät ”elinikäisten uranhallintataitojen hankkimista”.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Ranska
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti