LUKUTAIDON KEHITTÄMISALOITTEITA

Maltalla toteutettavat lukutaidon kehittämiseen keskittyvät oppijoiden tukialoitteet ovat osa lukutaitoa edistävää kansallista National Literacy Strategy for All -strategiaa; strategialla on tuettu käynnissä olevia kansallisia ohjelmia, joihin on osallistunut vuosittain yli 8 000 oppijaa. Koulut voivat suunnitella ja toteuttaa itse omat lukutaidon tukihankkeensa tukea mahdollisesti tarvitseville oppilailleen. Aloitteet rahoitetaan apurahoilla, jotka tulevat pääasiassa paikallisviranomaisilta.

Seuraavassa on esimerkkejä Maltalla toteutetuista lukutaidon kehittämisaloitteista:

1) Koti- ja koulukirjastojen kehittäminen:  Koti- ja koulukirjastojen kehittäminen (Aqra Kemm Tfla – mobilising home and classroom libraries) -aloitteella on pyritty lisäämään ja parantamaan alemman perusasteen oppilaitosten kirjastoissa olevia lukumateriaaleja. Kirjastoihin on hankittu houkuttelevia ja kiinnostavia materiaaleja maltan ja englannin kielellä. Tämän lisäksi on järjestetty kansallinen kampanja, jonka yhteydessä on järjestetty vanhempaintapaamisia koululla ja helppokäyttöiset sähköiset käytännöt, joilla on kannustettu vanhempia ja lastenhoitajia lukemaan kotona lasten kanssa ja lapsille.  Ohjelmaan on osallistunut yhteensä 2 225 oppilasta 126 luokasta ja 20:stä alemman perusasteen oppilaitoksesta. Näihin luokkiin on jaettu 11 500 kirjaa.

Opetusministeriöön kuuluva kansallinen lukutaidon osasto (National Literacy Agency) toteutti ohjelman ensimmäisen vaiheen 16:ssa alemman perusasteen oppilaitoksessa. Kirjoihin sisältyy sekä fiktiivisiä että tietokirjoja niin maltan kuin englannin kielellä. Kullekin kirjalle määritettiin sopiva lukuikä ja niihin merkittiin värikoodit. Lisäksi perustettiin lukuarkistoja, joiden avulla opettaja voi määrittää lapsen lukutaidon tason. Ensisijaisena tarkoituksena oli tehdä lukukokemuksesta nautittava ja hedelmällinen. Kouluille toimitettiin ohjeet tason mukaan määritettyjen lukumateriaalien käyttöä koulukirjastoissa koskevista hyvistä käytännöistä. Kirjojen lainaamisesta vastaa kirjastonhoitaja ja lukemista valvoo luokanopettaja.

Monissa kouluissa kirjastot ovat avoinna oppituntien ja välituntien aikana. Erityistilanteissa oppilaat, joilla on todettu erityistarve tai sosioemotionaalisia vaikeuksia, voivat käydä kirjastossa lukemassa ja tekemässä interaktiivisia harjoituksia. Välituntien aikana kirjastot ovat avoinna kaikille oppilaille.

2) Lukulähettiläs-hanke: Lukulähettiläs-hankkeessa (L-Ambaxxatur tal-Qari/Reading Ambassadors Project) opetusministeriö on kutsunut paikallisia julkisuuden henkilöitä edistämään lukemista osallistumalla kouluissa järjestettyihin tapahtumiin. Julkisuuden henkilöt kertovat lukukokemuksistaan ja toimivat roolimalleina, jotka luovat myönteistä suhtautumista lukemiseen.

Yhteensä 1 905 oppilasta 32 koulusta ja keskuksesta ympäri Maltaa ja Gozoa on päässyt hyötymään Lukulähettiläs-ohjelmasta. Ohjelmaan on osallistunut 34 lukulähettilästä ja tapahtumien yhteydessä koulukirjastoihin on jaettu 984 kirjaa.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Malta
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti