Rakenteelliset indikaattorit kouluille osallistavien järjestelmien kehittämiseen kouluissa ja niiden lähiympäristössä

Koulujen osallistavia järjestelmiä koskevien rakenteellisten indikaattoreiden avulla rehtorit, opettajat, vanhemmat ja muut koulun yhteistyökumppanit voivat pohtia koulunsa osallistavuutta. Indikaattorit on muotoiltu väittämiksi, joihin voi vastata myöntävästi tai kieltävästi; koulun eri toimijat voivat käyttää niitä ohjenuorana useiden keskeisten osa-alueiden itsearvioinnissa. Osallistava koulu nähdään tukevana ja korkealaatuisena oppimisympäristönä, jossa kouluun ja luokkahuoneeseen on mukava mennä ja jossa oppilaasta välitetään. Osallisuus voidaan saavuttaa torjumalla syrjintää, huomioimalla oppijan tarpeet kokonaisvaltaisesti (emotionaaliset, fyysiset, kognitiiviset ja sosiaaliset tarpeet) sekä tunnustamalla oppijoiden kyvyt ja näkemykset.

Indikaattorit kattavat seuraavat keskeiset osa-alueet:

  1. koko koulun kattava lähestymistapa osallistavien järjestelmien kehittämiseen
  2. opettajien ja koulun johdon laatu
  3. menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmään sisällyttämisen edistäminen
  4. monialainen panostaminen terveyteen ja hyvinvointiin
  5. vanhempien osallistumisen ja perheen tuen edistäminen
  6. erityisen haavoittuvien yksilöiden ja ryhmien tarpeisiin vastaaminen.

Indikaattorien valinnassa on käytetty perustana keskeisiä EU:n neuvoston ja Euroopan komission poliittisia asiakirjoja sekä viimeaikaista kansainvälistä näyttöä osallistavasta opetuksesta.

Tämä työkalu on osa laajempaa raporttia (Structural indicators for inclusive systems in and around schools), jossa käsitellään koulujen osallistavien järjestelmien rakenteellisia indikaattoreita ja jossa esitellään kunkin indikaattorin taustaa ja tarkempia tietoja.

Kirjoittajat:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Tyyppi
Käytäntö (direct evidence)
Maa
Eurooppa
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Rahoituslähde
Ei rahoitusta

Kommentit

Lisää kommentti