Koulun loppuunsuorittamisohjelma

Koulun loppuunsuorittamisohjelma Irlannissa tarjoaa heikommassa asemassa olevissa yhteisöissä erilaisia paikallisia toimia, joilla tuetaan nuorten pysymistä koulutuksen piirissä. Ohjelma auttaa paikallisyhteisöjä kehittämään räätälöityjä strategioita, joilla maksimoidaan niiden nuorten osallistuminen koulutusprosessiin, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin. Toimet kohdistetaan yksittäisiin kouluikäisiin nuoriin, sekä koulussa että sen ulkopuolella, ja ohjelmassa järjestetään tukea koulutukseen pääsyyn, osallistumiseen ja tuloksiin liittyvän eriarvoisuuden poistamisessa. Koulun loppuunsuorittamisohjelma on keskeinen osa tasavertaisten mahdollisuuksien antamista koulussa (DEIS) koskevaa suunnitelmaa, joka on koulutuksellista osallisuutta edistävä politiikan väline.

Koulun loppuunsuorittamisohjelma perustuu paikallisiin hankkeisiin, jotka toimivat paikallisen hallintokomitean johdolla ja ohjauksessa. Paikallinen hallintokomitea koostuu ohjelmaan osallistuvien koulujen edustajista, ja siihen voi osallistua vanhempien edustajia ja muiden paikallisten vapaaehtoispalvelujen ja lakisääteisten palvelujen edustajia. Paikallinen hallintokomitea vastaa hankkeen hallinnosta, myös hankeresurssien käytöstä, ja on tilivelvollinen lapsi- ja nuorisoasioiden ministeriön lapsi- ja nuorisoviraston (Tusla) kautta myöntämien julkisten varojen osalta. Hankemallin lähestymistavan keskeinen piirre on paikallinen päätöksenteko.

Joka vuosi hankkeissa arvioidaan niiden paikallisten nuorten tarpeet, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin, jotta voidaan laatia hinnoiteltu ja kohdennettu ehdotus toimenpiteistä (koulussapitämissuunnitelma).  Koulussapitämissuunnitelmat sisältävät yleensä useita aloitteita ja tukia, joita tarjotaan tarvittaessa kohdennetulla, koko koulun tai koko luokan kattavalla tasolla koulussa, koulun jälkeen, koulun ulkopuolella ja lomakausien aikana. 

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Irlanti
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti