Godalenin ja Thor Heyerdahlin keskiasteen koulut Norjassa

Koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemiseksi Godalenin ja Thor Heyerdahlin keskiasteen koulut Norjassa ovat keskittyneet koulujen johtamisstrategioidensa parantamiseen ja vahvistamiseen. Koulut ovat ottaneet käyttöön erilaisia toimenpiteitä tukeakseen sekä opettajia että nuoria.

Godalenin ja Thor Heyerdahlin keskiasteen koulut pyrkivät ehkäisemään koulunkäynnin keskeyttämistä toteuttamalla erilaisia strategioita ja toimenpiteitä kokonaisvaltaisella tavalla, joka perustuu

kohdennettuun ja tavoitekeskeiseen johtajuuteen ja näyttöön perustuviin menetelmiin, jotka koskevat koulun johtamista ja seurantaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia asioita:

  • Opettajat kohtaavat oppilaat siellä, missä nämä ovat, eivät siellä, missä näiden halutaan olevan.
  • Opettajan ja oppilaan välinen suhde katsotaan tehokkaan oppimisen perustaksi.
  • Kahta keskeistä sääntöä noudatetaan: soita kotiin varhaisessa vaiheessa ja merkitse luvattomat poissaolot ylös nopeasti ja tarkasti.
  • Koulussa on aktiivinen ja toimiva oppilasneuvosto.
  • ”Oppilaat hoitavat asian itse”: tässä ohjelmassa oppilaat ratkaisevat konfliktit itse sovittelun avulla; näin rakennetaan luottamusta, luodaan hyvä oppimisympäristö ja lisätään oppilaiden sosiaalisia taitoja.
  • Koulut ovat ottaneet käyttöön uusia toimia yhteistyössä erilaisten ammattilaisten kanssa koulujen sisällä:
  • useita työssäoppimisohjelmia oppijoille, jotka ovat motivoituneita hankkimaan kisällintutkinnon tai alemman tason ammattitutkinnon käytännön harjoittelulla.
  • Vaihtoehtoinen koulunkäynti tarjoaa riskiryhmiin kuuluville oppijoille enemmän perustaitoja ja sosiaalisia taitoja, motivaatiota ja voimaannuttamista. Se tarjoaa useita erilaisia vaihtoehtoja, jotka voivat johtaa valmistumiseen. Näissä ohjelmissa kiinnitetään ensin erityistä huomiota oppilaan yksilöllisiin sosiaalisiin tarpeisiin ja alemman tason ammattitutkinnon teoreettisiin vaatimuksiin. Lopulta ohjelmassa voi hankkia kisällintutkinnon joidenkin työvuosien jälkeen. Oppilaille, jotka menettävät motivaationsa epäonnistuessaan teoreettisissa aineissa mutta joilla on kuitenkin käytännön taitoja, alemman tason ammattitutkinto on oikea etenemistapa. Tämä voisi toimia perustana ammattitaidon korkeamman tason saavuttamiselle myöhemmässä elämänvaiheessa.
  • Tämä koulutus sisältää tietyn aineen moduuleja tai moduulien osia, esimerkiksi niitä, joita tarvitaan hitsaajan pätevyyden saamiseksi. Vaihtoehtoiset ohjelmat vähentävät luvattomia poissaoloja ja koulunkäynnin keskeyttämistä ja auttavat avoimemman ja joustavamman ympäristön ansiosta pääsemään uudelleen osalliseksi oppimisesta ja yhteisöstä. Valmistuneet kertovat tämän kokemuksen olleen ratkaiseva ja auttaneen heitä tulemaan tuottaviksi kansalaisiksi.

Nuorisoyritykset toimivat pedagogisena työkaluna riskialttiiden oppilaiden motivoimiseksi.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Norja
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
Paikallinen rahoitus; Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti