Lukuinto

Lukuinto on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen, kolmivuotinen (2012–2015), Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan (informaatiotutkimus) ja kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttama ohjelma.

Lukuinto-ohjelmassa koulut ja kirjastot kehittävät uudenlaisia malleja, joilla edistetään monilukutaitoa, uusia luku- ja kirjoitustaitoja sekä lukuintoa. Pilottikoulut ja kirjastot ovat testanneet menettelyitä, joissa perinteiset työmenetelmät yhdistetään uusiin, ja monet on kehitetty Lukuinto-koulutustilaisuuksissa.

Pilottihankkeet on toteutettu vertailuanalyysin avulla: olemassa olevien käytäntöjen keräämisellä ja niiden parantamisella. Kouluilla ja kirjastoilla on vertailukelpoisia käytäntöjä, jotka sopivat niiden koulu- ja kirjastokonseptiin ja vastaavat niiden resursseja ja taitoja.

Lukuinto-ohjelman aikana kehitetyt käytännöt vaihtelevat usean kuukauden kestävistä hankkeista pieniin oivalluksiin, jotka voidaan helposti ottaa käyttöön koulun tai kirjaston toimintakulttuurissa. Ajatuksena on, että ehdotettuja toimintoja kehitetään yksilöllisellä ja tapauskohtaisella tavalla erilaisten koulujen ja kirjastojen, perheiden, lasten ja nuorten käyttöön. Kirjastoalan ammattilaiset ja opettajat voivat tarjota vertailevan arvioinnin avulla lapsille ja nuorille uusia, vaihtoehtoisia tapoja osoittaa taitojaan ja innostua oppimisesta.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Suomi
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti