Opiskelijoiden ja perheiden tukitoimisto

Portugalin opiskelijoiden ja perheiden tukitoimiston päätavoitteet ovat koulunkäynnin keskeyttämisen, poissaolojen ja kurittomuuden ehkäiseminen sekä opiskelijoiden ja heidän perheidensä osallisuuden edistäminen, jotta koulutus toteutetaan onnistuneesti. Perheiden osallistuminen lastensa koulutukseen on tässä menettelyssä keskeisessä asemassa.

Sosiaalityöntekijä ja kaksi koulusovittelijaa työskentelevät tiiviisti klusterin kaikkien koulujen opettajien ja perheiden kanssa määritettyjen tarpeiden ja painopistealojen mukaisesti. Esimerkiksi opettajat (tätä varten on ohjeasiakirja), vanhemmat tai huoltajat tai lasten ja nuorten paikallisten suojeluyhdistysten kumppanit ohjaavat oppilaat tukivirastoon, tai oppilaat hakeutuvat sinne itse.

Tukiviraston ryhmä kokoontuu kahdesti viikossa käsittelemään tapausta ja määrittämään strategian (esim. oppilasta koskeva toimintasuunnitelma). Henkilöstö esittää tämän myöhemmin perheelle ja opettajille.

Tukiviraston päätehtäviä ovat muun muassa seuraavat: kotikäynnit, vanhempien koulutustilaisuudet, vanhemmille tarjottava tuki asioimiseen muiden virastojen kanssa, oppilaiden henkilökohtaisia ja sosiaalisia taitoja kehittävät toimet ja opiskelijoiden erillinen ohjaaminen. 

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Portugali
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yksilöllinen
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen; Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti