Koulunkäynnin keskeyttämistä ehkäisevä verkosto ja tukikeskus Antwerpenin kaupungissa

Koulunkäynnin keskeyttämistä ehkäisevä verkosto tarjoaa laajan valikoiman palveluja ja asiantuntemusta. Jokainen hanke on ainutlaatuinen, keskittyy tiettyihin kohderyhmiin ja saa oman rahoitusmääränsä. Painopiste on koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemisessä ja koulunkäynnin keskeyttäneiden oppilaiden integroimisessa uudelleen. Tukikeskus tarjoaa tukea oppilaille ja kouluille. Usein poissaolevat oppilaat ohjataan oppilaiden neuvontakeskukseen sen kouluverkoston yhteydessä, johon koulu kuuluu. Tarvittaessa oppilaiden neuvontakeskus hakee apua tukikeskukselta. Tukikeskus voi tarjota räätälöityjä tukitoimenpiteitä ja -toimia riskiryhmään kuuluville oppilaille tai niille, jotka ovat keskeyttäneet koulunkäynnin, erilaisten organisaatioiden verkoston kautta.

Tukikeskus kokoaa yhteen verkoston, johon kuuluvat seuraavat virastot ja sidosryhmät: Antwerpenin kaupunginvaltuusto, Antwerpenin koulutuslautakunta, koulujen hallinnot, oppilaiden neuvontakeskukset, paikallinen koulutusfoorumi, sosiaalipalvelut, nuorisopalvelut, oikeusministeriö ja poliisivoimat.

Prosessissa koulujen on yleensä otettava ensimmäinen askel. Koulut työskentelevät oppilaiden neuvontakeskusten kanssa antaakseen oppilaille yksilöllistä tukea. Neuvontakeskusten henkilöstöön kuuluu lääkäreitä, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja pedagogeja. Tuen antamiseksi laaditaan yksilöllisiä ohjelmia ja haetaan verkoston sisältä yksilöllisiä palveluja tai ohjelmia. Tarvittaessa tukikeskus toimii yhteistyössä muiden tukiorganisaatioiden kanssa, esimerkiksi seuraavalla tavalla:

  • Nuoriso-ohjaajat ja vertaisohjaajat antavat yksilöllistä neuvontaa.
  • Jos tarvitaan ammattimaisia terapiapalveluja, oppilaat ohjataan näihin palveluihin.
  • Tarvittaessa otetaan mukaan poliisi tai oikeusministeriö.
  • Koulukeskeisissä toimissa, joissa työskennellään vanhempien kanssa, kansalaisjärjestö Schoolbridge, jota taas rahoittaa kaupunginvaltuusto, tarjoaa tarvittavan tuen parhaan tavan löytämiseksi vanhempien ottamiseksi mukaan kouluyhteisöön.

Antwerpenin kaupunki organisoi koulunkäynnin keskeyttämistä ehkäisevän verkoston ja tukikeskuksen torjuakseen koulunkäynnin keskeyttämistä ottamalla mukaan sidosryhmät ja luomalla verkostoja kaupunginhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välille. Näiden aloitteiden menestys perustuu ratkaisevasti seuraaviin seikkoihin:

  • Kaupunginvaltuuston johdon poliittinen sitoutuminen. Johto oli sitoutunut puuttumaan vaikeuksissa olevien nuorten ongelmiin, jotka kärjistyisivät laajemmiksi sosiaalisiksi ongelmiksi. Poliittinen sitoutuminen tarkoittaa, että poliittinen tuki ei ailahdellut poliittisen hallinnon muuttuessa.
  • Selkeä painopiste ja selkeän vision tarjoaminen ylhäältä.
  • Yhteinen visio, johon osallistuvat seuraavat sidosryhmät: kaupunginvaltuusto, koulut, hyvinvointipalvelut, nuorisopalvelut, poliisi, oikeuslaitos ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt.
  • Näyttöön perustuva toimintatapa, jota varten kerätään järjestelmällisesti tietoa koulunkäynnin keskeyttämiseen liittyvistä indikaattoreista, kuten luvattomista poissaoloista, luokalle jäämisistä, koulunkäynnin keskeyttäneiden määrästä ja demografisista muutoksista.
  • Taloudelliset resurssit, joilla tuetaan verkostoa ja jotka saadaan kaupunginvaltuuston varojen kohdentamisen, Flanderin hallinnon ja EU:n varojen kautta.
  • Selkeä rakenne, jota koordinoidaan keskitetysti kaupunginvaltuustossa.
Tyyppi
Käytäntö
Maa
Belgia
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yksilöllinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
EU-rahoitus; Paikallinen rahoitus; Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti