KAIKKIA NUORIA TARVITAAN

Tanskalainen aloite ”Kaikkia nuoria tarvitaan” (Brug for alle unge) on ollut käynnissä vuodesta 2003 alkaen.  Se on osoitettu nuorille (13– 20-vuotiaat), jotka kuuluvat etnisiin vähemmistöihin, jotka ovat syrjäytyneet ja joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Aloitteen päätavoite on lisätä näiden nuorten osallistumismäärää nuorisolle tarkoitettuun koulutukseen ja kannustaa heitä saattamaan koulutusohjelmansa päätökseen.

Pakolaisasioista, maahanmuutosta ja integraatiosta vastaava ministeriö käynnisti tämän aloitteen vuonna 2002, ja opetusministeriö on valvonut sitä vuodesta 2011 lähtien. Aloitteen kohteena ovat muut kuin syntyperältään tanskalaiset nuoret. Siinä keskitytään heikossa asemassa olevien etnisten vähemmistöjen nuoriin, jotka asuvat kaupunkien ongelma-alueilla. Päätavoite on tukea nuoria suorittamaan opintonsa.

Kampanja sisältää laajan toimenpidevalikoiman (jotka vaihtelevat kotitehtävien tekemiseen tarkoitetuista kahviloista esikuvaryhmiin), ja niiden kaikkien yhteinen tarkoitus on muuttaa nuorten asenteita koulutukseen. Vanhempien ottaminen mukaan on myös keskeinen osa aloitetta. Tämän aloitteen tärkeimpiä piirteitä ovat kokonaisvaltainen lähestymistapa ja vahva ankkuroituminen paikalliseen ympäristöön.  Lisätietoja ohjelmasta, sen edunsaajista, käytetyistä menetelmistä ja eri vuosien tuloksista on jäljempänä luetelluissa asiakirjoissa.

Projektituotoksiin kuuluu peruskoulujen ”i 7 SIND” ‑opetusmateriaali, johon on liitetty henkilökohtaisia tarinoita sisältäviä lyhytelokuvia (tanskaksi):  

”i 7 sind”: Hvad vi du være BÜLENT ÖZDEMIR?

”i 7 sind”: ALI 2. omgang

”i 7 sind”: SERHAT - mandag efter arbejde

”i 7 sind”: MOHAMMAD - mit system

”i 7 sind”: meningen med ANNE

”i 7 sind”: KHADIJA og kærligheden

”i 7 sind”: svend OMAR

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Tanska
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti