Siirtymävuosi laajentaa opiskelukokemusta

Monissa irlantilaiskouluissa käytössä oleva siirtymävuosi (Transition Year) tarjoaa noin 15-vuotiaille oppilaille mahdollisuuden laajentaa opiskelukokemustaan ja sitä kautta kypsyä kohti aikuisuutta. Siirtymävuosi pidetään perusasteen päätyttyä ja ennen siirtymistä jatko-opintoihin ja/tai ammatilliseen koulutukseen. Siirtymävuosi luo sillan, jonka kautta oppilaat voivat helpommin siirtyä perusasteen tiukan strukturoidusta ympäristöstä vapaampaan ympäristöön, jossa heidän on otettava suurempi vastuu omasta oppimisestaan ja päätöksenteostaan.

Siirtymävuoden aikana oppilaat osallistuvat oppimisstrategioihin, jotka ovat aktiivisia ja kokemusperäisiä ja joiden avulla oppilaat voivat kehittää monissa tilanteissa hyödyllisiä kriittisen ajattelun kykyjä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Siirtymävuoden pitäisi tarjota oppilaille myös tilaisuus pohtia koulutuksen merkitystä ja oivaltaa, että se valmistaa heitä jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin, joita aikuiselämän työ ja ihmissuhteet asettavat. Siirtymävuoden tavoitteena on edistää oppilaiden henkilökohtaista, sosiaalista ja ammatillista kehittymistä sekä valmistaa oppilaita heidän rooliinsa itsenäisinä, osallistuvina ja vastuullisina yhteiskunnan jäseninä.

Siirtymävuoden tavoitteiden ja periaatteiden pitäisi näkyä kaikkialla koulussa. Siirtymävuosiohjelmia tarjoavien koulujen on asetettava asianmukaiset päämäärät ja määritettävä niiden saavuttamiseksi tarvittavat tavoitteet.

Koulujen pitäisi ottaa vanhemmat, työnantajat ja laajempi yhteisö mukaan opetuskumppaneiksi ohjelman kaikilla osa-alueilla sekä taata ohjelman tehokas ja vaikuttava toteutus.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Irlanti
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
Paikallinen rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti