Vaihtoehtoja luokalle jättämiselle

Yhdessä maaliin saakka (Samen tot aan de meet) on Belgiassa, Flanderin alueella, toteutettava hanke, jonka tavoitteena on taata kaikkien lasten koulumenestys ja ehkäistä koulun keskeyttämistä; hankkeessa pyritään erityisesti kehittämään sellaista koulukulttuuria ja sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää luokalle jättämistä.

Hanke käynnistettiin jatkona Antwerpenin kaupungin rahoittamalle tutkimushankkeelle, jossa tarkasteltiin luokalle jättämisen vähentämistä. Tutkimus julkaistiin ensin kirjana, jossa käsiteltiin vaihtoehtoja luokalle jättämiselle. Hankkeen tuloksena on julkaistu kaksi muuta hyviä käytäntöjä koskevaa kirjaa inspiraationlähteeksi rehtoreille, kouluhenkilökunnalle, opettajille ja muille henkilöille, jotka etsivät vaihtoehtoja luokalle jättämiselle. Kirjoissa esitetään kansainvälinen katsaus luokalle jättämistä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, uusiin opetuksellisiin lähestymistapoihin ja hallinnollisiin käytäntöihin. Lisäksi kirjoissa kerrotaan, miten koulut voivat käytännössä toteuttaa luokalle jättämisen vaihtoehtoja, ja ehdotetaan hyviä käytäntöjä.

Hankkeen tavoitteena oli koota Antwerpenissa toimivat opetusalan ammattilaiset mukaan kokeiluun, jossa pyritään vähentämään luokalle jättämistä siirtymällä vuosikohtaisesta järjestelmästä ja siihen kuuluvista homogeenisistä ryhmistä järjestelmään, jossa lapset käyvät kouluopintonsa läpi 2,5 vuoden iästä 14 vuoden ikään saakka jäämättä kertaakaan luokalle.

Käytännössä Antwerpenin kaupunki lahjoittaa kirjat kaikille kouluille ja kannustaa kouluja muutosprosessin (ehdotettujen menetelmien ja käytäntöjen) toteuttamiseen. Muutoksesta kiinnostuneet koulut saavat maksutonta tukea koulun käytäntöjen kehittämiseen ja sellaisten menetelmien luomiseen, joissa painotetaan koko kouluhenkilökunnan osallistumista (jaettua johtajuutta ja yhteisiä tavoitteita). Lisäksi koulun johtokunta saa koulutusta ohjaustaitoihin, joiden avulla voidaan ylittää muutosprosessin vaikeudet, jotta myös muut opettajat ja oppilaat voivat omaksua vision ja menetelmät.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Belgia
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Paikallinen rahoitus; Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti