PAIKALLISTEN SIDOSRYHMIEN YHTEISTYÖKEHYS

Koulut ovat hyvin itsenäisessä asemassa Flanderin järjestelmässä, joten Flanderin alueen opetusministeriö on laatinut kehyksen, johon sisältyy selkeitä ohjeita kouluille ja (koulutuksesta vastaaville) paikallisviranomaisille paikallisten yhteistyöverkostojen perustamiseksi. Hyvän paikallisen yhteistyön keskeisiä edellytyksiä ovat selkeät roolit ja vastuualueet, realistiset tavoitteet, kaikkien sidosryhmien osallistuminen ja paikallisten toimien kehittäminen.

Tehokkaan paikallisen sidosryhmäverkon rakentamisen ensimmäinen vaihe on alueen kaikkien sidosryhmien kartoittaminen tehtävä- ja vastuualueiden määrittämiseksi. Tämä selkeyttää koulujen ja kaikkien muiden paikallisten sidosryhmien kannalta sitä, mikä taho pystyy tarjoamaan tietynlaista apua, mikä taho voi kantaa vastuun ja miten nämä voivat osallistua paikallisiin toimiin koulupinnausta ja koulunkäynnin keskeyttämistä vastaan. Tämän vaiheen aikana on myös tärkeä määritellä, mikä taho johtaa paikallisen kehyksen luomista ja kaikkien sidosryhmien saamista neuvottelupöydän ääreen.

Toinen vaihe koskee yhteisten tavoitteiden määrittelemistä kaikkien paikallisten sidosryhmien kanssa. Kaikki on kutsuttu keskustelemaan haluamistaan tavoitteista. Tavoitteiden pitäisi olla realistisia. On parempi keskittyä tiettyihin tavoitteisiin kuin olla liian kunnianhimoinen. Jokaisella tavoitteella on oltava indikaattori ja määräaika.

Kolmannessa vaiheessa sovitaan sitoumuksista. Mikä taho voi sitoutua toteuttamaan tietyn tavoitteen ja miten? Mitä toimia tarvitaan ja mikä taho on vastuussa niiden toteuttamisesta? Tässä osiossa suuntaviivat perustuvat EU:n asiakirjoihin koulunkäynnin keskeyttämisestä ja Flanderin koulunkäynnin keskeyttämistä koskevaan toimintasuunnitelmaan, ja niillä katetaan ehkäisevät, korjaavat, korvaavat ja seurantatoimet.

Viimeinen vaihe koskee arviointia ja valvontaa koskevia sopimuksia. Miten paikallisen toimintasuunnitelman toteutusta arvioidaan? Kuinka monta kertaa vuodessa kaikki sidosryhmät kohtaavat? Miten ne raportoivat toisilleen?

Loppuvaiheessa selvisi, että tämän paikallisen kehyksen välineen lisäksi paikalliset sidosryhmät halusivat ideoita siitä, millaisia sopimuksia ne voivat tehdä, mitkä toimet toimivat koulunkäynnin keskeyttämisen torjunnassa ja ketkä keskeyttävät koulunkäynnin. Tällaista opasta suunnitellaan paikallisille sidosryhmille, jotta niitä autetaan toteuttamaan kehys käytännössä.

Toimenpide osoitti, että paikallisten kumppanien on laadittava koulunkäynnin keskeyttämisen torjumista koskevat paikalliset toimintalinjat ja toimintasuunnitelma, mukaan lukien kaikkien sidosryhmien selkeät roolit ja vastuualueet, realistiset tavoitteet, joihin liittyy painopisteitä, sopimukset tavoitteiden täyttämistä koskevista sitoumuksista ja selkeät päätökset siitä, miten eri toimien toteutusta arvioidaan ja seurataan.

Kehys on kuitenkin hankala panna täytäntöön. Paikallisviranomaisten on toimittava johtoasemassa, mutta ei ole varmaa, että ne ovat tässä parhaita kumppaneita ja halukkaita toimimaan ilman ylimääräistä rahoitusta. Mitä koulut tekevät? Flanderissa koulut ovat perinteisesti hyvin riippumattomia ja itsenäisiä, eivätkä ne ole tottuneet päästämään ulkoisia kumppaneita tiloihinsa. Välineen pitkäaikaisena tavoitteena on kuitenkin saada kaikki paikalliset kumppanit mukaan toimintaan ja puuttumaan yhteisesti koulunkäynnin keskeyttämiseen.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Belgia
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Varhaiskasvatus; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yksilöllinen; Yleinen
Intervention intensiivisyys
Rahoituslähde
Paikallinen rahoitus; Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :