Pienryhmäopetus Portugalissa

Portugalissa PlusLuokka (TurmaMais) -projekti tarjoaa lisätukea valikoiduille oppilasryhmille, joiden taidot ovat samalla tasolla. Toimenpide on kohdistettu tiettyihin kouluvuosiin oppilaan tarpeiden mukaisesti alemman perusasteen ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen sekä ylemmän perusasteen ja toisen asteen kuluessa. Toimenpiteen muodostavat PlusLuokka ja Feenix (Fénix) -projekti; ne ovat luokan organisaatiomalleja, joilla pyritään tukemaan kaikkien oppilaiden oppimista.

PlusLuokka on rinnakkainen luokka, jossa kaikki oppilaat opiskelevat vuorollaan pienryhmissä. Luokassa ei ole lukuvuoden alkaessa ketään. Lukuvuoden kuluessa oppilaat, joilla on samankaltainen taitotaso ja/tai oppimistyyli, käyvät PlusLuokkaa yhdessä kuuden viikon ajan. Lukuvuoden päättyessä kaikki oppilaat ovat osallistuneet tähän eriytettyyn opetukseen. Myös Feenix-projektissa oppilaat opiskelevat tilapäisesti erityisluokassa, jota kutsutaan ”pesäksi”. Erityisluokassa voi opiskella joukko oppilaita, joilla on puutteita joidenkin asioiden oppimisessa, tai oppilaita, jotka ovat jo oppineet vaaditut asiat ja voivat edetä pidemmälle.

Molemmissa malleissa oppilaiden työaika pysyy samana kuin tavanomaisessa luokassa ja he tulevat kouluun ja lähtevät koulusta samaan aikaan kuin muut oppilaat.

Molemmissa malleissa oppilasryhmät ovat tavanomaista pienempiä, mutta opettajat (jos mahdollista PlusLuokka-mallissa), oppiaineet ja opiskeltavat sisällöt ovat samat kuin tavanomaisessa luokassa. Toimenpidettä voidaan soveltaa yhteen tai useampaan oppiaineeseen; yleensä sitä sovelletaan portugalin kieleen ja matematiikkaan ja muihin oppiaineisiin, joissa monilla oppilailla on vaikeuksia. Molemmissa luokissa tehtävä työ keskittyy tavanomaista enemmän oppilaiden tarpeisiin heidän oppimistyylinsä ja taitotasonsa huomioiden. Lisäksi opettajat saavat mahdollisuuden kehittää kohdennettuja opetusstrategioita kunnioittaen kunkin oppilaan yksilöllistä oppimistahtia ja antaen yksilöllistä huomiota.

Sekä oppilaat että vanhemmat saavat säännöllisesti ajantasaista tietoa oppilaiden edistymisestä luokan vastaavalta opettajalta ja internetistä.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Portugali
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti