Majakkahuoneesta tukea oppimisvaikeuksiin

Majakkahuone (Sala Farol) -ohjelmassa keskitytään kunkin oppijan yksilöllisiin oppimisvaikeuksiin. Ohjelmassa tuetaan oppijoita tarjoamalla yksilöllistä, jaksoittaista pienryhmäopetusta (lisä)tukiopettajien välityksellä. Tukea tarvitseville oppijoille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma, joka auttaa heitä oppimistavoitteiden saavuttamisessa.

Ohjelmassa keskitytään kunkin oppijan henkilökohtaisiin oppimisvaikeuksiin, joihin pureudutaan tukiopettajien avulla. Tukiopetuksen tarpeen toteaa luokanopettaja, joka arvioi oppijoiden tasoa lukukauden aikana ja kunkin lukukauden päätteeksi. Päätöksen tarvittavan tuen tarjoamisesta tekevät luokanopettaja, tukiopettaja ja muu henkilöstö, kuten psykologi tai sosiaalityöntekijä, jotka laativat alustavan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman.

Ohjelmassa keskitytään ennen kaikkea oppimisvaikeuksista kärsivien oppijoiden tukemiseen. Tukiopetukseen varattuina aikoina ja täydentävän opetuksen aikana (joka on osa tavanomaista alemman perusasteen opetusta) oppilaat jaetaan 2–4 hengen ryhmiin, jotka siirtyvät erilleen muusta luokasta tekemään heille kohdennettuja harjoituksia. Tukiopetuksen tarjoamista ohjataan henkilökohtaisen työsuunnitelman sekä kunkin oppilaan seurannan ja arvioinnin perusteella. Tukiopetuksen järjestävät luokanopettaja, tukiopettaja ja muu henkilöstö, ja siitä tehdään mahdollisimman yksilöllistä.

Oppimistulokset kootaan kokonaisuuksiksi ja kuvataan siten, että oppilaat voivat arvioida itseään (itsearviointi ja itsesäätely). Kun oppilas saavuttaa tietyn tason, hän voi siirtyä seuraavalle tasolle.

Oppiaineen hallinnon tasolla seurataan kunkin oppilaan edistymistä suhteessa taitoihin, joita tukiopetuksella pyritään kehittämään. Myös kunkin oppilaan tukiopetuskertojen lukumäärää seurataan.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Portugali
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti