KAHDEN OPETTAJAN JÄRJESTELMÄ TANSKASSA

Tanskan Århusin yliopiston tutkijat tekivät yhdessä Ramboll Management Consulting ‑yrityksen kanssa laajamittaisen satunnaistetun tutkimuksen (joka oli ensimmäinen laatuaan Tanskassa) opetusministeriön puolesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea erilaista järjestelmää siitä, mitä vaikutuksia kahden opettajan käytöllä luokassa oli oppilaiden edistymiseen, hyvinvointiin ja osallistumiseen koulussa. Tuloksista kävi ilmi, että kullakin kolmesta kahden opettajan järjestelmästä oli jotain myönteisiä vaikutuksia, mutta ne olivat erilaisia.

Århusin yliopiston tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan, millaisia vaikutuksia kolmella eri järjestelmällä, joissa käytettiin kahta opettajaa luokkahuoneessa, oli oppilaisiin.  Kolme erilaista järjestelmää olivat:

  1. Perinteinen kahden opettajan järjestelmä, jossa opettajaksi koulutettu henkilö osallistuu opetuksen valmisteluun ja antamiseen nykyisen opettajan kanssa.
    2. Toisen sellaisen resurssihenkilön käyttö, jolla ei ole opettajan tutkintoa ja jolla on vähemmän valmisteluaikaa, mutta joka on luokassa useampina oppitunteina kuin kahden opettajan perinteisessä järjestelmässä.
    3. Ammattikouluttaja, jolla on erityisosaamista, joka osallistuu ajoittain opetukseen ja tarjoaa valmennusta nykyiselle opettajalle.

Oppilaiden taidot mitattiin tanskan kielen ja matematiikan kansallisessa kokeessa ennen tutkimusta ja sen jälkeen. Lisäksi oppilaiden hyvinvointia mitattiin kyselyllä ennen tutkimusta ja sen jälkeen.

Toisessa koulun rehtoreille osoitetussa kyselytutkimuksessa osallisuudesta koulussa tutkittiin, vaikuttiko kahden opettajan järjestelmä erityisopetuksen sisältöön ja laajuuteen, ja tukiko se oppilaita. Kolmessa muussa kyselytutkimuksessa keskityttiin järjestelmän toteutukseen ja seurantaan rehtoreiden, opettajien ja kahden opettajan järjestelmään osallistuvien henkilöiden keskuudessa. Näiden tutkimusten tarkoituksena oli antaa tietoja siitä, miten koulu pani täytäntöön kahden opettajan järjestelmän, ja osoittaa, missä määrin osallistuvat koulut kykenivät vastaamaan vähimmäisvaatimuksiin. Myös näitä kyselytutkimuksia mitattiin ennen toimenpidettä ja sen jälkeen.

Kaiken kaikkiaan se, miten kahden opettajan eri järjestelmät voivat auttaa eri tavoilla, riippui siitä, mihin tarpeet on kohdistettava luokassa, koulussa tai kunnassa.

Tiedostot
Short description
Tyyppi
Käytäntö
Maa
Tanska
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :