LIIKKUVAT YKSIKÖT

Niin kutsutut ”Liikkuvat yksiköt” (Equipes mobiles) on perustettu tukemaan kouluja sellaisiin tekijöihin puuttumisessa, jotka voivat johtaa koulunkäynnin keskeyttämiseen. Liikkuvien yksiköiden palveluita pyytää koulun johtokunta. Palvelut voivat koskea seuraavanlaisia seikkoja: poissaolot ja koulun keskeyttäminen käytösongelmat aikuisten väliset konfliktit opetushenkilöstön koulutus ja oppilaiden, henkilöstön ja koulun johton tukeminen. Vaikeammissa tilanteissa Liikkuva yksikkö voi siirtää tilanteen käsittelyn asianmukaiselle taholle.

Liikkuvat yksiköt ovat koulun ulkopuolinen palvelu. Liikkuva yksikkö voi toteuttaa toimia vain Vallonian ja Brysselin alueella peruskoulutuksen piirissä koulun kirjallisesta pyynnöstä. Liikkuva yksikkö toteuttaa tilanteen mukaan erilaisia toimenpiteitä: Jos ongelmana ovat poissaolot, yksikkö järjestää perheen kanssa tapaamisia, joissa se pyrkii lisäämään tietoisuutta koulunkäynnin tärkeydestä. Jos ongelmana ovat koulunsisäiset konfliktit ja jännitteet, yksikkö käyttää sovittelu- ja konfliktinratkaisumenetelmiä.

Liikkuvalla yksiköllä voi olla käytössään useiden alojen ammattilaisia. Yksikkö koostuu usein esimerkiksi entisistä opettajista, psykologeista ja rikollisuuden ehkäisyn ammattilaisista. Liikkuva yksikkö päättää tilanteen mukaan tehdäänkö työ yksilöllisesti vai ryhmissä (sekä aikuisten että lasten kanssa).

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Belgia
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
Yksityinen rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti