INCLUD-ED – Dialogiset kirjallisuustapaamiset

Dialogiset kirjallisuustapaamiset ovat yksi INCLUD-ED-tutkimushankkeessa määritetyistä onnistuneista koulutustoimista. Näitä kirjallisuustapaamisia käytetään lasten ja nuorten koulutuksen parantamiseksi erilaisissa yhteyksissä kaikkialla maailmassa. Dialogiset kirjallisuustapaamiset ovat keskusteluun perustuvaa lukemistoimintaa, jota ohjaa kaksi periaatetta: luetaan klassiseen kirjallisuuteen kuuluva kirja (kuten Romeo ja Julia, Odysseus tai Don Quijote) ja jaetaan sitten merkityksiä, tulkintoja ja ajatuksia dialogisen oppimismenetelmän avulla. Tapaamisiin voivat osallistua lapset ja heidän perheenjäsenensä. Tämä esimerkki auttaa ymmärtämään dialogisia kirjallisuustapaamisia ja niiden järjestämisen tuloksia.

Dialogiset kirjallisuustapaamiset ovat yksi tutkimushankkeessa INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (Euroopan komissio, kuudes puiteohjelma, 2006–2011) määritetyistä onnistuneista koulutustoimista. INCLUD-ED-hankkeessa analysoitiin koulutusstrategioita, jotka helpottavat osaltaan eriarvoisuuden torjumista ja edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sekä strategioita, jotka saavat aikaan sosiaalista syrjäytymistä, keskittyen erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin. Onnistuneissa koulutustoimissa, joilla tuetaan riskiryhmiin kuuluvia oppilaita, on yleispäteviä osatekijöitä, joita on osoitettu voitavan siirtää hyvin monenlaisiin yhteyksiin. Tämä johtaa koulumenestykseen. Dialogisia kirjallisuustapaamisia on käytetty lasten ja nuorten koulutuksen parantamiseksi erilaisissa yhteyksissä kaikkialla maailmassa.

Lukemisen merkitys yhteiskunnassa on sanomattakin selvä. Koska lukeminen on muussa oppimisessa tarvittava perustaito, sen kanssa kamppailevilla oppilailla on väistämättä vakavia ongelmia muissa aineissa. Vastaavasti hyvät lukutaidot helpottavat pääsyä opetussuunnitelman muille osa-alueille ja yleisemmin pienentävät luokalle jäämisen ja lukion keskeyttämisen riskiä. Toisin sanoen lukemisvaikeudet ovat yhteydessä heikkoihin suorituksiin, eriytymiseen, koulunkäynnin keskeyttämiseen ja koulutuksen eriarvoisuuteen. Tämä vaikuttaa erityisesti erilaisiin vähemmistöihin, kuten maahanmuuttajiin tai romanioppilaisiin, jotka erotellaan erittäin usein muodollisissa ja epämuodollisissa menettelyissä, erilaisissa kouluyhteyksissä ja myös koulussa, jota he jo käyvät.

Kasvatustieteissä, erityisesti lukemisen alalla, saatujen tutkimustulosten mukaisesti dialogiset kirjallisuustapaamiset lisäävät kaikkien oppilaiden vuorovaikutuksen määrää ja laatua oppimista koskevan dialogisen lähestymistavan kautta. Dialogisen oppimisen teorian mukaan oppijat ymmärtävät aiheen perusteellisesti osallistuessaan henkilökohtaisen ja sosiaalisen muutoksen prosesseihin vuoropuheluissa, jotka ovat tasa-arvoisia ja joissa hyväksytään jokaisen henkilön kulttuuriäly ja hyödynnetään sitä. Dialogisessa oppimisessa haetaan muutosta ja vahvistetaan vuoropuhelun instrumentaalista ulottuvuutta, se perustuu solidaarisuudelle, toimii merkityksen luomisen lähteenä ja edistää erilaisten taustojen yhtäläistä arvoa.

Dialogisia kirjallisuustapaamisia voidaan käyttää itsenäisinä harjoituksina, mutta niitä myös toteutetaan kouluissa ”oppimisyhteisöinä” muiden onnistuneiden koulutustoimien, kuten interaktiivisten ryhmien ja perhekasvatuksen, ohella. ”Oppimisyhteisöt” on hanke, joka perustuu koko koulun kattavaan toimeen (onnistuneet koulutustoimet) koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi ja koulumenestyksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi. Näissä kouluissa aikaansaadut parannukset saivat Euroopan komission ja Euroopan neuvoston suosittelemaan, että koulut ”oppimisyhteisöinä” otetaan yhdeksi lähestymistavaksi, jonka avulla vähennetään koulunkäynnin keskeyttämistä ja parannetaan oppimistuloksia.

Euroopan parlamentissa Brysselissä pidetyissä kahdessa kansainvälisessä konferenssissa esiteltyjen onnistuneiden koulutustoimien ansiosta tuhannet lapset kaikkialla Euroopassa ovat parantaneet suorituksiaan, mikä on lisännyt heidän mahdollisuuksiaan jatkaa opintouraansa menestyksekkäästi. Tämän hankkeen sosiaalinen ja poliittinen vaikutus oli syy siihen, että Euroopan komissio otti sen mukaan Euroopan kymmenen vaikuttavimman tutkimushankkeen luetteloon. INCLUD-ED on ainoa sosioekonomisiin ja humanistisiin tieteenaloihin kuuluva luetteloon valittu hanke.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Alankomaat; Albania; Belgia; Bulgaria; Espanja; Irlanti; Islanti; Italia; Itävalta; Kreikka; Kroatia; Kypros; Latvia; Liettua; Luxemburg; Malta; Norja; Pohjois-Makedonia; Portugali; Puola; Ranska; Romania; Ruotsi; Saksa; Serbia; Slovakia; Slovenia; Suomi; Tanska; Turkki; Tšekki; Unkari; Viro; Yhdistynyt kuningaskunta
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Varhaiskasvatus; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
EU-rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Hola, Realmente interesante viendo los datos en los que se soporta el documento. Sin duda propondré en mi centro este programa. Resta en mí la duda de cómo se mide el incremento de la comprensión lectora y cómo consigue cada familia el libro que se propone dada la típica situación económica.

Käännä (vain rekisteröityneille käyttäjille)