POTHOLES – VANHEMPIEN SITOUTUMISEN ALOITE IRLANNISSA

POTHOLES-aloite on erinomainen esimerkki irlantilaisista kouluista, jotka pyrkivät tavoittamaan syrjäytyneet perheet perinteisten, muodollisten osallistumismenetelmien ulkopuolella. POTHOLES-aloite käynnistettiin tammikuussa 2011 tarkoituksena auttaa erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevia vanhempia tapaamaan muita vanhempia omasta koulustaan ja vastaavista kouluista ja jakamaan kokemuksia. Keskeinen tavoite on sitouttaa vanhempia, jotka saattavat tuntea olevansa syrjässä koulusta tai eivät tunne koulujärjestelmää, ottaa heidät tiiviimmin mukaan koulun toimintaan ja päätöksiin sekä tutustuttaa heidät erilaisiin oppimismahdollisuuksiin.

Tämä on ryhmä, jonka toivat tammikuussa 2011 yhteen kodin, koulun ja yhteisön yhteysohjelman (HSCL) koordinaattorit West Tallaghtin kolmessa keskiasteen koulussa: Killinarden Community School, Mount Seskin Community College ja St. Aidan’s Community School. 

Ryhmä järjestää vanhemmille 4–6 viikon välein tutustumiskäyntejä historiallisesti, yhteiskunnallisesti tai poliittisesti kiinnostaviin kohteisiin. Käynnit maksetaan kokonaan HSCL:n budjetista. Jokainen koulu tuo yleensä mukaan 8–10 vanhempaa. Tutustumiskäynnit ovat yleensä puolipäiväisiä, jotta vanhemmat voivat palata ajoissa hakemaan nuoremmat lapset koulusta. Kohteet saavat olla enintään tunnin matkan etäisyydellä Tallaghtista. Vuoden lopulla järjestetään seikkaperäisempi kokopäiväinen tutustumiskäynti. Retken lopussa tarjotaan yleensä kevyt lounas. Jokaiseen retkeen kuuluu ohjattu osuus, ja vanhemmille annetaan taustatietoa tai historiallista tietoa ja luettavaa kotiin vietäväksi.

POTHOLES-aloitteelle myönnettiin vuonna 2012 Etelä-Dublinin maakunnan sosiaalisen osallisuuden palkinto. Tähän mennessä on järjestetty 17 tutustumiskäyntiä, lähinnä museoihin tai muihin kulttuuri- ja luontokohteisiin.

Ryhmän tavoitteet ja tulokset

  • Tarjotaan kiireisille vanhemmille nautittava ja hyvin ansaittu päiväretki.
  • Autetaan erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevia vanhempia tapaamaan muita vanhempia omasta koulustaan ja vastaavista kouluista ja jakamaan kokemuksia.
  • Kaikki vanhemmat pyrkivät kutsumaan muita, erityisesti vanhempia, jotka tuntevat olevansa eristyksissä, masentuneita tai yksinäisiä, seuraavalle retkelle ja kertomaan heille ryhmään kuulumisen eduista.
  • Tarjotaan hauska ja rento oppimisympäristö aikuisille.
  • Tutustutetaan vanhemmat koulun mahdollisesti tarjoamiin muihin mahdollisuuksiin ja aloitteisiin.
  • Vanhemmat voivat vuorostaan viedä omat lapsensa paikkoihin, joissa he ovat käyneet POTHOLES-ryhmän kanssa, ja myös olla mukana ja tukea opettajia oppilaiden kanssa tehtävien opintoretkien johtamisessa.
  • Muodostetaan Tallaght Secondary Schoolin vanhemmista ydinryhmä muun toiminnan järjestämiseksi vanhemmille.
  • Vanhemmille annetaan heidän halutessaan mahdollisuus osallistua viralliseen koulutukseen tai saattaa se päätökseen.
  • POTHOLES-aloitteessa autetaan kouluja perustamaan vanhempainryhmä kuulemista, komiteoiden perustamisapua tai neuvojen pyytämistä varten.
  • POTHOLES-aloite lisää vanhempien itseluottamusta heidän ottaessaan yhteyttä kouluun ja käsitellessään kouluasioita ja saa aikaan enemmän myönteisiä tuloksia suhteessa heidän lastensa koulunkäyntiin.

 

Tulevaisuus

Tämä ryhmä on ollut uskomaton menestys. Vanhemmat rakastavat retkipäiviä, ja jokaisesta tavoitteesta on tullut monille vanhemmille konkreettinen tulos. Vanhemmat ovat innoissaan ryhmän kaikista puolista ja osallistuvat niihin, ja vain harva, jos kukaan, jää pois retkiltä. Jäsenet sanovat selvästi oppivansa nautittavasti ja helposti. He verkostoituvat ja jakavat keskenään tietoa yhteisön tuista, palveluista ja sosiaalisista mahdollisuuksista. Jotkut vanhemmat ovat jopa sanoneet ryhmän kääntäneen heidän elämänsä suunnan. Monet vanhemmista tapaavat nyt viikoittain koululla, nauttivat kupin teetä ja juttelevat.

Nykyään vanhemmat johtavat ja organisoivat ryhmää. Tämän lisäksi he ovat alkaneet tavata viikoittain kootakseen projektin kuvista ja teksteistä, joissa esitellään lyhyesti ryhmän tarinaa, toimintaa ja etuja sen jäsenille. Monet vanhemmat ovat todenneet tässä yhteydessä, että he ovat kirjoittaneet ensimmäistä kertaa vuosiin ja puhuneet avoimesti muille vanhemmille elämästään ensimmäistä kertaa. Ryhmä on myös ollut monille vanhemmille foorumi, jonka avulla he ovat päässeet tai osallistuneet muille kursseille, toimintaan, komiteoihin, palveluihin tai mahdollisuuksiin koululla tai yhteisöissä, joihin he kuuluvat.

Koulut käyttävät tällä hetkellä yhdessä noin 900 euroa vuodessa näiden retkien järjestämiseen. Tämä malli voisi toimia monilla alueilla, se on yksinkertainen ja siitä on suurta hyötyä yksittäisille henkilöille, perheille, yhteisölle ja kouluille.

Linkkejä
School website
Tyyppi
Käytäntö
Maa
Irlanti
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti