KRITEERIT NIIDEN OPPILAIDEN TUNNISTAMISEKSI, JOTKA OVAT VAARASSA KESKEYTTÄÄ KOULUNKÄYNNIN

UNICEF Serbia ja kansalaisjärjestö Koulutuspolitiikan keskus toteuttivat Serbian koulutuksen, tieteen ja teknologisen kehityksen ministeriön tuella hankkeen ”Koulunkäynnin keskeyttämisen torjuminen Serbiassa”.

Hankkeen tarkoitus oli vähentää koulupudokkaiden määrää ja koulunkäynnin keskeyttämistä lasten ja nuorten parissa. Siinä määriteltiin koulunkäynnin keskeyttämisen kriteerejä (ennakoivia tekijöitä), joita koulujen työryhmät voivat käyttää seuratessaan riskialttiita oppilaita ja ehkäistessään koulupudokkuutta.

Tässä hankkeessa oppilaat (7–19-vuotiaat), jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin (kohderyhmä) tunnistetaan seuraavien kriteerien avulla: 

  1. Läsnäolo. Ennakoivat tekijät: a) heikko läsnäolo; b) kausiluonteinen läsnäolo
  2. Akateeminen kokemus ja suoriutuminen. Ennakoivat tekijät: a) heikot koulutussaavutukset; b) luokalle jääminen / myöhäinen koulunkäynnin aloittaminen; c) useat koulunvaihdot
  3. Käyttäytyminen. Ennakoiva tekijä: a) huono käyttäytyminen, aggressiivinen käyttäytyminen
  4. Vanhempien osallistuminen. Ennakoivat tekijät: a) puuttuva perheen tuki; b) puuttuvat perheen kontaktit oppilaitokseen
  5. Oppilaan sitoutuminen. Ennakoivat tekijät: a) puuttuva sosiaalinen sitoutuminen koulussa; b) puuttuva akateeminen sitoutuminen koulussa; c) keskeyttämisen historia
  6. Yksilölliset ja sosiaaliset haavoittuvuustekijät. Ennakoivat tekijät: a) ei sujuvaa serbian kielen taitoa ja maahanmuuttajatausta; b) perheen liikkuvuusaste korkea; c) äkillinen muutos perhetilanteessa; d) taloudelliset vaikeudet; e) puuttuva taloudellinen tuki koulunkäyntiä varten (esimerkiksi koulutarvikkeita tai matkoja varten); f) huumausaineiden väärinkäyttö (lapsi tai perheenjäsenet); g) koulunkäynnin keskeyttämisen perhehistoria (etenkin sisarukset); h) kiusaamisen tai väkivallan uhriksi joutuminen; i) syrjinnän tai erottelun uhriksi joutuminen (esimerkiksi erityisopetuksen tarpeessa olevat lapset tai etnisen vähemmistön jäsenet); j) integroituminen tai uudelleen integroituminen oppilaitokseen pitkäaikaisen sairaalahoidon tai laitokseen sijoittamisen jälkeen (lapset, joilla on erityistarpeita tai nuoret rikoksentekijät); k) lakia rikkoneet lapset; l) kodin etäisyys koulusta ja/tai koulunkäynti koulun ulkopuolella.
Tyyppi
Käytäntö (indirect evidence)
Maa
Serbia
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus; Yksityinen rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :