INCLUD-ED – INTERAKTIIVISET RYHMÄT

Interaktiiviset ryhmät on yksi INCLUD-ED-tutkimushankkeessa määritetyistä onnistuneista koulutustoimista. INCLUD-ED-hankkeessa analysoitiin koulutusstrategioita, jotka helpottavat osaltaan eriarvoisuuden torjumista ja edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sekä strategioita, jotka saavat aikaan sosiaalista syrjäytymistä, keskittyen erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin. Interaktiivisia ryhmiä on käytetty lasten ja nuorten koulutuksen parantamiseksi erilaisissa yhteyksissä. Luokan oppilaat jaetaan pieniin heterogeenisiin ryhmiin, joista jokaista tukee yksi aikuinen. Jokainen ryhmä koostuu neljästä tai viidestä oppilaasta, jotka valitaan siten, että taitotaso, sukupuoli, kulttuuri, kieli ja etninen tausta ovat erilaisia. Tämä esimerkki auttaa ymmärtämään interaktiivisia ryhmiä ja niiden järjestämisen tuloksia.

Interaktiiviset ryhmät on yksi tutkimushankkeessa INCLUD-ED: Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (Euroopan komissio, kuudes puiteohjelma, 2006–2011) määritetyistä onnistuneista koulutustoimista. INCLUD-ED-hankkeessa analysoitiin koulutusstrategioita, jotka helpottavat osaltaan eriarvoisuuden torjumista ja edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sekä strategioita, jotka saavat aikaan sosiaalista syrjäytymistä, keskittyen erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin. Onnistuneissa koulutustoimissa, joilla tuetaan riskiryhmiin kuuluvia oppilaita, on yleispäteviä osatekijöitä, joita on osoitettu voitavan siirtää hyvin monenlaisiin yhteyksiin. Tämä johtaa koulumenestykseen. Interaktiivisia ryhmiä on käytetty lasten ja nuorten koulutuksen parantamiseksi erilaisissa yhteyksissä kaikkialla maailmassa.

Interaktiivisten ryhmien taustalla oleva teoreettinen kehys perustuu laajaan tieteelliseen kirjallisuuteen, jossa osoitetaan kykyihin perustuvan ryhmäjaon kielteinen vaikutus oppilaiden oppimiseen, odotuksiin ja itsetuntoon, mahdollisuus oppia ikätovereilta ja siirtyä edistyneempiin ryhmiin, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien oppilaiden kohdalla, sekä tarve lisätä ja monipuolistaa toimia, joihin oppilaat osallistuvat. Kasvatustieteiden merkittävien lähestymistapojen mukaisesti interaktiiviset ryhmät lisäävät ja parantavat kaikkien oppilaiden vuorovaikutuksen määrää ja laatua oppimista koskevan dialogisen lähestymistavan kautta. Dialogisen oppimisen teorian mukaan oppijat ymmärtävät aihetta koskevan tiedon perusteellisesti ja osallistuvat henkilökohtaisen ja sosiaalisen muutoksen prosesseihin vuoropuheluissa, jotka ovat tasa-arvoisia ja joissa hyväksytään jokaisen henkilön kulttuuriäly ja hyödynnetään sitä, haetaan muutosta ja vahvistetaan vuoropuhelun instrumentaalista ulottuvuutta ja jotka perustuvat solidaarisuuden arvolle, toimivat merkityksen luomisen lähteinä ja hyödyntävät ja edistävät erilaisten taustojen yhtäläistä arvoa. Siten interaktiivisten ryhmien avulla saadaan mukaan kaikki ne, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti oppilaiden oppimiseen ja kehitykseen, mukaan luettuna opettajat, sukulaiset, ystävät, naapurit, yhdistysten ja naapurustojärjestöjen jäsenet ja paikalliset vapaaehtoiset.

Interaktiivisia ryhmiä voidaan käyttää itsenäisinä harjoituksina, mutta niitä myös toteutetaan kouluissa ”oppimisyhteisöinä” muiden onnistuneiden koulutustoimien, kuten dialogisten kirjallisuustapaamisten ja perhekasvatuksen, ohella. ”Oppimisyhteisöt” on hanke, joka perustuu koko koulun kattavaan toimeen koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi ja koulumenestyksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi. Näissä kouluissa aikaansaatujen parannusten tuloksena Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto ovat suositelleet, että koulut katsottaisiin ”oppimisyhteisöiksi” koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Alankomaat; Albania; Belgia; Bulgaria; Espanja; Irlanti; Islanti; Italia; Itävalta; Kreikka; Kroatia; Kypros; Latvia; Liettua; Luxemburg; Malta; Norja; Pohjois-Makedonia; Portugali; Puola; Ranska; Romania; Ruotsi; Saksa; Serbia; Slovakia; Slovenia; Suomi; Tanska; Turkki; Tšekki; Unkari; Viro; Yhdistynyt kuningaskunta
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Varhaiskasvatus; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
EU-rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Käännä (vain rekisteröityneille käyttäjille)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Käännä (vain rekisteröityneille käyttäjille)