Opetusta lasihuoneissa ja niiden ulkopuolella

Portugalissa toteutetun Lasihuoneissa ja niiden ulkopuolella (Aquém e além das salas de vidro) ‑hankkeen tavoitteena on toteuttaa ruohonjuuritason toimia, joilla kannustetaan alle kouluikäisiä romanilapsia osallistumaan koulun toimintaan ja tuetaan heidän perheitään. Toimet toteutetaan ulkoilmassa – tai niin sanotusti kadulla. Ajatuksena on luoda avoin ja läpinäkyvä yhteys koulun, lasten ja lasten perheiden välille. Hanketta tukee monialainen asiantuntijaryhmä yhteistyössä koulun kanssa.

Hanke käynnistyi lukuvuonna 2009–2010 osana romaniasuinalueilla järjestettyjä alle kouluikäisten opetuksen kehittämistoimia. Ajatuksena on, että toimet toteutetaan ulkoilmassa keskellä asuinaluetta – ikään kuin läpinäkyvässä ”lasihuoneessa”. Alusta lähtien hankkeessa on pyritty ennen kaikkea avoimuuteen. Eri alojen ammattilaisista koottu työryhmä työskentelee lasten kanssa viikoittain kehittääkseen heidän taitojaan sekä sitouttaakseen perheitä ja motivoidakseen niitä ilmoittamaan lapsensa päiväkotiin. Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus oli tärkeää vanhempien luottamuksen saavuttamiseksi.

Lukuvuoden 2014–2015 puitteissa on käynnistetty seuraavat toimet:

  • Lasihuoneiden sisällä: Asuinalueen kaduilla pidetään opetustuokioita. Tuokioiden tavoitteena on kehittää alle 3-vuotiaiden lasten suullisia kielellisiä taitoja (sanastoa ja puheen tuottamista). Äitejä ja isoäitejä kannustetaan osallistumaan tuokioihin. Tuokiot toteutetaan yhteistyössä kansallisen lastensuojelujärjestelmän paikallisten työntekijöiden kanssa. Työntekijöihin kuuluu muun muassa psykologeja, terapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä.
  • Lasihuoneiden ulkopuolella: Päiväkodissa pidetään viikoittain 3–5-vuotiaille suunnattuja tuokioita, joita toteuttaa edellä mainittu eri alojen ammattilaisista koottu työryhmä ja joihin osallistuvat päiväkodin henkilöstö ja lasten perheet.
Tyyppi
Käytäntö
Maa
Portugali
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Varhaiskasvatus
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :