OPINTOSALEJA ROMANIOPPIJOILLE

Unkarissa perustettiin 1990-luvulla EU:n varojen tuella opintosaleja (Tanoda). Niiden tarkoitus oli tukea heikommassa asemassa olevia oppilaita ja romanioppilaita. Opintosaleilla on kattava valikoima palveluja nuorten tukemiseksi, ja keskiössä on oppiminen. Opintosalit tarjoavat tukea oppimiseen, monipuolisia opintosuunnitelman ulkopuolisia ohjelmia ja tarvittaessa lisätukea muilla aloilla. Oppilaat saavat opintosaleissa apua läksyjen tekemisessä ja luokkatyöskentelyssä ja kehittävät oppimistaitojaan ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Unkarissa, jossa koulutusjärjestelmästä tuli 1990-luvulla erittäin valikoiva, heikommassa asemassa olevilla ja romanioppilailla on heikommat oppimismahdollisuudet kuin oppilaiden enemmistöllä. Koulut, joita heikommassa asemassa olevat ja romanioppilaat käyvät, sijaitsevat yleensä syrjäisillä alueilla maan pohjois- ja koillisosassa. Näiden koulujen infrastruktuuriin, varoihin ja henkilöresursseihin liittyvät olosuhteet katsotaan heikoiksi.

Muutamat nuoret opettajat ja asianajajat ottivat 1990-luvulla käyttöön koulun ulkopuolisen, organisoidun oppimisen kokeellisen mallin. Mallin tavoitteena oli tukea heikommassa asemassa olevia ja romanioppilaita ja valmistaa heitä suorittamaan koulun päättökokeet (12. luokalla), joiden kautta he voisivat edetä jatko-opintoihin.

Vuodesta 2004 alkaen EU:n varoja on käytetty ”opintosalien” perustamiseen maan heikommassa asemassa oleville pienille alueille ja asutusalueille. Hankkeilla on pyritty takaamaan oppilaiden paremmat suoritukset, vähentämään oppimisen esteitä ja vahvistamaan oppilaiden kulttuuri-identiteettiä. 

Opintosali on paikallisia palveluja hyödyntävä kunnallinen tila, joka perustuu nuorten vapaaehtoiseen osallistumiseen, jota pyörittää kansalaisjärjestö ja jolla on riippumaton infrastruktuuri. Se tarjoaa moninaisia, kokonaisvaltaiseen yksilölliseen kehitykseen keskittyviä palveluja, jotka eivät muuten ole joidenkin sosiaalisessa periferiassa elävien lasten ja nuorten saatavilla.

Opintosalien keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: opettajien ja oppilaiden suhteiden parantaminen; oppimistilan tarjoaminen heikommassa asemassa oleville oppilaille; romanivanhempien integroiminen yhteisöön; lahjakkaiden lasten tunnistaminen ja tukeminen; koulunkäynnin keskeyttämisen, luokalle jäämisen ja työttömyyden vähentäminen; työllistymiseen tarvittavien sosiaalisten taitojen kehittäminen; kulttuurielämän parantaminen; opintosuunnitelman ulkopuolisen toiminnan tarjoaminen heikommassa asemassa oleville nuorille; työpaikkojen tarjoaminen vähemmän koulutetuille työntekijöille; koulujen ja yhteisön välisten yhteyksien vahvistaminen; koulutuksen tarjoaminen tuleville opettajille sekä neuvonnan antaminen ja aterioiden tarjoaminen oppilaille.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Unkari
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
EU-rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti