TUKEA ROMANILAPSILLE SUOMESSA

Suomi on ottanut käyttöön toimenpiteitä romanitaustaisten lasten tukemiseksi laadukkaaseen perusopetukseen osallistumisessa. Vuosina 2008–2011 näihin toimenpiteisiin osoitettiin yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Yksi erittäin onnistunut lähestymistapa oli romanitaustaisten kouluavustajien käyttäminen nuorten romanioppilaiden tukena.

Romanioppilaille perusopetuksessa tarkoitettu kehitystoiminta käynnistyi vuonna 2008 osana laadukkaan perusopetuksen laajempaa kehittämistä Suomessa. Keväällä 2008 kunnille annettiin mahdollisuus hakea valtion tukea romanioppilaiden perusopetuksen tukemiseen. Toimintaan osoitettiin vuosina 2008–2011 valtiontukia yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Tänä ajanjaksona valtiontukia on saanut 31 kuntaa. Tämän ansiosta jopa 80 prosenttia romanioppilaista on hyötynyt tuista.

Kehitystoiminnan on tarkoitus olla pitkäkestoista, kansallisesti vaikuttavaa ja kokonaisvaltaista. Kohderyhmänä eivät ole ainoastaan oppilaat vaan myös huoltajat, opettajat ja koulut. Kuntien odotetaan tekevän tästä kehitystoiminnasta pysyvää ja osa koulun jokapäiväistä elämää. Toimintaan sisältyy muun muassa seuraavia asioita:

  • romanilapsen kohtaaminen
  • suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja romanikulttuuria koskevan tiedon lisääminen
  • romanien ja valtaväestön kontaktien edistäminen kouluyhteisössä
  • romanioppilaiden identiteetin kehittäminen
  • romanikielen oppimisen edistäminen
  • romanioppilaiden oppimismahdollisuuksien edistäminen
  • erityistukea tarvitsevien romanioppilaiden opetuksen kehittäminen
  • romanikodin ja koulun yhteistyön parantaminen
  • romanioppilaiden erilaisen taustan huomioiminen pedagogiikassa samalla, kun kehitetään opetusmateriaalia.

Yksi tapa tukea romanioppilaiden perusopetusta on palkata romanitaustaisia kouluavustajia. Tämä toimenpide on osoittautunut melko menestyksekkääksi; nykyään monet kunnat palkkaavat kouluihinsa romanitaustaisia avustajia omista varoistaan.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Suomi
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti